Groep de Mos/Hart voor Den Haag maakt zich zorgen over de wandelpaden in het Westduinpark. Raadslid Richard de Mos vraagt daarom het stadsbestuur of het weet dat wandelpaden zandpaden dreigen te worden en dat de nog bestaande paden in het Westduinpark slecht onderhouden worden. Burgemeester en wethouders zeggen dat inderdaad te weten. Het stadsbestuur brengt daarom in herinnering dat de gemeente sinds 2014 de paden in het Westduinpark verbetert.

De Provincie Zuid-Holland verleende voor deze recreatieve infrastructuur met verharde en onverharde paden tot 2020 een Natuurbeschermingswet-vergunning. Voorwaarde bij deze vergunning is dat in dit Natura 2000-gebied het oppervlak aan natuur na de werken minimaal gelijk dient te blijven. Doel van het project is het aanleggen van een doorgaand en verhard recreatief hoofdnetwerk langs en haaks op de kuststrook. Zo zegt de gemeente de bereikbaarheid van het Nationaal Park Hollandse Duinen en de stad-strand verbinding te verbeteren en blijft het Westduinpark voor mindervaliden goed toegankelijk.

Print Friendly, PDF & Email