Sinds de herontwikkeling van Winkelcentrum Leyweg een kleine twintig jaar geleden heeft het winkelgebied moeite om alle winkelunits verhuurd te krijgen, met name in het noordelijke blok en het middenblok.

“Het winkelgebied heeft een structureel overaanbod aan winkelmeters, een onduidelijk profiel en de branchering sluit onvoldoende aan op de doelgroepen in Escamp,” schrijft wethouder Karsten Klein in de beloofde tussenrapportage over winkelcentrum Leyweg aan de gemeenteraad.

Om de leegstand terug te dringen, is in eerdere raadsvragen de suggestie gedaan een deel van het winkelcentrum, met name het middenblok, een andere bestemming te geven. Het college vindt dit geen goede oplossing.

Klein: “Het middenblok heeft een belangrijke verbindende functie tussen de verschillende delen van het winkelgebied. Functieverandering naar bijvoorbeeld wonen zou het winkelgebied in twee delen splitsen. Dit is niet wenselijk met het oog op de samenhang en daarmee de vitaliteit en het economisch functioneren van het gehele winkelgebied.”

Property View, sinds een jaar de eigenaar van het vastgoed aan de Leyweg, is positief over de huidige ontwikkelingen. “Er is steeds minder leegstand,” zegt Marco Schouten namens de eigenaar. “Op dit moment hebben we nog maar drie winkels leeg staan en daarvan zijn we er nu twee casco aan het maken, zodat ook die straks kunnen worden verhuurd. Wat ons betreft gaat het dan ook de goede kant op.”

Print Friendly, PDF & Email