De Bewonersgroep Windturbine Vlietzone is woedend op de gemeente Den Haag, omdat deze zou zijn vergeten een vergunning aan te vragen voor de windmolen die negen maanden geleden op de grens van Den Haag met de gemeente Leidschendam-Voorburg ter hoogte van de snelweg A4 in gebruik is genomen.

Het betreft hier een vergunning in het kader van de Wet Beheer Rijkswaterstaatwerken. Voor deze procedure staat een termijn van 26 weken.

“Voor de omwonenden is de maat meer dan vol. De overlast die vrijwel dagelijks wordt veroorzaakt door onder meer lage-frequentie-geluid, zorgt niet alleen voor een sterk groeiende onvrede bij de gedupeerden, maar ook voor medische klachten bij enkelen van hen. Toezeggingen voor maatregelen tegen de geluidsoverlast blijven uit. Het is onbegrijpelijk dat een bestemmingsplan kan worden aangepast en een bouwvergunning is verstrekt, terwijl niet alle beleidsregels hiervoor blijken te zijn nageleefd,” stelt de bewonersgroep.

De gemeente Den Haag heeft de bewoners zelf schriftelijk ingelicht over de ‘vergeten vergunning’ (op grond van een in februari gemaakte afspraak om ‘elkaar voortaan beter te informeren’) – maar laat in diezelfde brief bij monde van algemeen directeur Jägers van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling nadrukkelijk weten dat haar geen enkele blaam treft. De aanvraag voor juist deze vergunning is een zaak tussen De Wolff Nederland Windenergie, de eigenaar van de ruim 150 meter hoge turbine, en Rijkswaterstaat; de gemeente staat daarbuiten, aldus Jägers.

De Bewonersgroep Windturbine Vlietzone maakt gehakt van dat standpunt. “De leefbaarheid werd al ernstig verstoord, de bewoners voelen zich wéér bedonderd en het vertrouwen in de overheid is door de houding van de gemeente Den Haag tot een absoluut dieptepunt gedaald. De onvrede in delen van de Vlietzone is door de gemeente Den Haag opnieuw flink aangewakkerd. Tijd voor actie!”

Wat die actie inhoudt, wordt vooralsnog niet nader door de bewoners omschreven.

De omstreden windturbine bij de A4, gezien vanuit de Vlietzone. (foto: Bewonersgroep Windturbine Vlietzone)

Print Friendly, PDF & Email