De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Den Haag is opnieuw gestegen. Op 1 januari 2017 bedroeg de gemiddelde waarde 197.000 euro per Haagse woning, een stijging van 4,8% ten opzichte van 2016.

Voor heel Nederland bedroeg die stijging 3,3%. Wel is de gemiddelde woningwaarde in Nederland iets hoger (216.000) dan die in Den Haag.

De WOZ-waarde van woningen ligt nog wel bijna 11 procent onder het niveau van 2010, toen de woningmarkt zich op een kookpunt bevond.

Volgens het CBS, dat de nieuwe cijfers vandaag bekend maakte, spant Amsterdam de kroon met een woningwaardegroei van bijna 15 procent in het afgelopen jaar. De gemiddelde WOZ-waarde steeg daar van 253.000 euro per woning (2016) naar 290.000. Dat is ruim 11 procent boven het hoogste niveau van 2010. Ook in de gemeente Utrecht en de gemeenten rond Amsterdam nam de gemiddelde woningwaarde fors toe.

De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met ongeveer een jaar vertraging. Deze vertraging komt doordat woningen die op 1 januari van een jaar aanwezig zijn in de woningvoorraad, worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar. De huizenprijzen stijgen al wat langer, terwijl de WOZ-waarde sinds 2016 een stijging laat zien. De ontwikkelingen van de WOZ-waarde en de huizenprijzen lopen niet synchroon. Naast het effect van de taxatie van een jaar eerder, worden bij de ontwikkeling van de WOZ-waarde alle woningen in de woningvoorraad meegenomen, dus ook huurwoningen en niet verkochte koopwoningen. Daarnaast verandert de woningvoorraad door nieuwbouw en sloop, wat over het algemeen een positief effect heeft op de ontwikkeling van de WOZ-waarde.

Print Friendly, PDF & Email