De Vruchtenbuurt in Den Haag krijgt er na de herinrichting van de Mient 85 extra parkeerplaatsen bij. Dat zijn er tien meer dan eerder was verwacht. Het huidige tweerichtingen fietspad blijft behouden en er komen drie fietscarrousels die de overlast van op straat geparkeerde fietsen moeten tegengaan. Dit is het resultaat van langdurig overleg van de gemeente Den Haag met buurtbewoners en winkeliers.

Wethouder Tom de Bruijn (D66; Verkeer) en Wim Abbenhuis, voorzitter van het Wijkberaad Vruchtenbuuurt en tevens lid van de klankbordgroep van de herinrichting van de Mient, zijn beiden tevreden met het uiteindelijke plan. “De parkeerproblematiek van de Vruchtenbuurt wordt zoals eerder is beloofd grotendeels opgelost. En we pakken ook meteen een aantal kruispunten aan, waardoor de verkeersveiligheid wordt verbeterd,” aldus De Bruijn.

Abbenhuis: “Het winkelgebied Appelstraat, tussen de Thorbeckelaan en de Mient, komt er veel mooier uit te zien. Nu staan de auto’s haaks geparkeerd in de middenberm, straks komt er een parkeerstrook. Daardoor komt er meer groen, het wordt overzichtelijker en veiliger. Het is echt een win-win-win oplossing.”

Nieuwe oplossingen

Het had wel wat voeten in de aarde om tot dit uiteindelijke ontwerp te komen. Zo presenteerde de klankbordgroep in 2016 een schetsontwerp waarbij het huidige, doorgaande fietspad omgevormd zou worden tot fietsstraat. Na protest van bewoners is dit schetsontwerp niet verder ontwikkeld en is er gezocht naar nieuwe oplossingen. “Het is belangrijk dat het voorstel ook op steun van de bewoners kan rekenen. De fietsstraat leverde zoveel discussie op dat ik ervoor heb gekozen om naar andere oplossingen te zoeken,” aldus de wethouder.

Omdat er beperkte ruimte is voor extra parkeerplaatsen langs de Mient, is het projectgebied vergroot door de kruising van de Thorbeckelaan-Alberdastraat-Appelstraat en een deel van de Albardastraat, tussen de Thorbeckelaan en Walnoostraat, toe te voegen. Dankzij deze keuze bleek het ook mogelijk om 85 parkeerplaatsen te realiseren in plaats van de aanvankelijk geplande 75.

Op 20 maart worden omwonenden en winkeliers uitgenodigd om kennis te nemen van het uiteindelijke plan. Vervolgens zal er verder worden gewerkt aan een voorlopig ontwerp. Het streven is om in het vierde kwartaal van 2019 te starten met de uitvoering.

(schets van de toekomstige situatie op de Appelstraat, tussen Mient en Thorbeckelaan; artis-impression: gemeente Den Haag)

Print Friendly, PDF & Email