Geïnspireerd door het Nederlands Visbureau in Scheveningen, dat het tot ‘vis van de maand’ had uitgeroepen, heb ik laatst mijn allereerste rode poon gekocht om zelf te bereiden. Uit de Noordzee. Eerlijk gezegd heb ik altijd gedacht dat het typisch een mediterrane vis is – en op zich is het dat ook – maar de rode poon blijkt dus in steeds grotere getale in de Noordzee voor te komen. Kent u trouwens z’n bijnaam? Knorhaan – vanwege het geluid dat ze maken om hun belagers af te schrikken. Ik had dat waarschijnlijk nooit geweten als wij niet waren begonnen met Noordzeevis uit Scheveningen; een fantastisch initiatief om Noordzeevis uitgebreid op de kaart te zetten, letterlijk en figuurlijk.

In het besef dat we wereldwijd steeds meer mensen hebben te voeden met steeds minder grondstoffen, zijn we als Rabobank begaan met de vele uitdagingen rond ons voedsel, met name als het gaat om duurzaamheid. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de lange traditie die wij als coöperatieve bank in de wereld van food en agri hebben. En zo zijn wij ons op lokaal niveau sterk gaan maken voor Noordzeevis uit Scheveningen. Wat begon als een soort van eerste kennismaking tussen mensen – ondernemers, voedingsspecialisten, lokale bestuurders – is inmiddels uitgegroeid tot een hechte community.

Alleen al het feit dat al die mensen met verschillende achtergronden met elkaar praten, leidt tot nieuwe inzichten en mooie initiatieven. Ik zal u een voorbeeld geven. Garnalen uit de Noordzee gaan veelal naar Marokko om daar te worden gepeld, en komen dan weer terug. Hoe duurzaam is dat, al die transportkilometers? En dan te bedenken dat in Den Haag, en vooral in de Scheveningse haven, enorme kansen liggen voor mensen met een lagere opleiding. Op de Binckhorst is onlangs een experiment gehouden waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt garnalen zijn gaan pellen. Test geslaagd. Iedereen blij.

Ik wil er maar mee zeggen, dat Noordzeevis niet alleen hartstikke lekker is, en een prachtig kwaliteitsproduct waarop Scheveningen terecht trots is. Het staat ook symbool voor een zee aan nieuwe kansen.

Ellen Bekkering, rayondirecteur Den Haag van Rabobank Regio Den Haag

 

Print Friendly, PDF & Email