In het Zuiderpark in Den Haag komt een voedselpark waar Hagenaars kunnen leren over het belang van gezonde en duurzame voeding. Het huidige NME-terrein wordt hiervoor verder ontwikkeld en in zijn geheel ingericht als Voedselpark. Wethouder Joris Wijsmuller (Duurzaamheid) maakte dit vandaag, op Wereldvoedseldag (16 oktober), bekend.

“De manier waarop wij met voedsel omgaan, heeft een grote impact op ons en op het klimaat. Door dit bewuster te doen, gaan we ook bewuster om met onze aarde en de mensen die op aarde leven,” sprak de wethouder.

Jaarlijks bezoeken rond de 80.000 mensen het NME-terrein. Het park is tot nu toe vooral gericht op scholieren. Zij bezoeken het NME-terrein voor lessen in tuinieren en natuur en over de stadsboerderij. De meeste burgers kennen het terrein alleen van de stadsboerderij. Wijsmuller ziet kansen om het voor alle bewoners van Den Haag aantrekkelijk te maken.

“Het is zo belangrijk dat mensen leren bewust te leven en dat zij in het Voedselpark kennis opdoen die hen helpt bij het maken van gezonde en duurzame keuzes.”

Bijzonder aan het Voedselpark is dat bezoekers daar kunnen kennismaken met producten die nog niet zo vanzelfsprekend zijn in onze keuken, zoals insecten en zeewier. Laat dit nu hele goede vervangers zijn van vlees, en dus een stuk duurzamer, aldus Wijsmuller. “We willen graag een kookstudio maken waar onder begeleiding kan worden geëxperimenteerd met voedsel. En waar je als bezoeker kunt proeven van bijvoorbeeld een sprinkhanencake of een salade met zeewier uit eigen stad.”

Het Voedselpark komt tot stand in nauwe samenwerking met het Voedingscentrum, Wageningen Universiteit en de Haagse Hogeschool. De komende tijd worden de ontwerpen voor het Voedselpark verder uitgewerkt.

Print Friendly, PDF & Email