Ter hoogte van de Keizerstraat op Scheveningen begint vandaag (zaterdag 12 mei) Historisch Feest aan Zee, onderdeel van het themajaar rond 200 jaar badplaats Scheveningen. De replica van de zeilwagen van Simon Stevin, die vandaag om 13 uur officieel zal worden gedoopt, is het middelpunt van de festiviteiten. Rondom de replica worden historische taferelen uitgebeeld en zullen bezoekers circa 150 figuranten tegen het lijf lopen, zoals de badman, badvrouw, badmeester en haringventer, maar ook de schelpenvisser en visserman; beroepen die van oudsher het toeristenleven op Scheveningen veraangenaamden en waarover ook vandaag een tentoonstelling in Muzee Scheveningen van start gaat.

De bouw van de replica van de zeilwagen is een initiatief geweest van Jachtclub Scheveningen, Stichting Behoud Schevenings Erfgoed en Muzee Scheveningen. De replica – drieduizend kilo zwaar, zeven meter lang, 3,25 meter breed, met een masthoogte van zeven meter – is in een jaar tijd gebouwd door zeven leerlingen van ROC Mondriaan met hulp van vrijwilligers. Het project is een voorbeeld van samenwerking tussen Scheveningse bedrijven en vrijwilligers. De gereconstrueerde zeilwagen wordt in 2018 breed ingezet bij het themajaar Feest aan Zee. Daarna krijgt deze een plek in de collectie van Muzee Scheveningen.

Simon Stevin of Stevijn (Brugge, 1548 – Den Haag of Leiden, 1620) was een natuurkundige, wiskundige en ingenieur afkomstig uit Vlaanderen. Hij vond het decimale stelsel voor breuken uit en gaf de vestingbouw een wiskundige grondslag. Hij leverde als pionier vele bijdragen aan theorie en praktijk in wiskunde en natuurkunde en toegepaste wetenschappen als waterbouwkunde en landmeetkunde. In 1593 werd hij privédocent van Prins Maurits van Oranje. Met de eerste rit van zijn zeilwagen nam Stevin meteen dertig man mee van Scheveningen naar Petten. Hij zou er slechts twee uur over hebben gedaan.

(illustratie: Historisch Feest aan Zee)

Print Friendly, PDF & Email