Het voorlopig ontwerp Kneuterdijk-Lange Voorhout in het centrum van Den Haag, waarover wij eerder vandaag berichtten, maakt onderdeel uit van de Agenda De Kern Bijzonder, een investering in de Hartlijn, een verbindingsroute tussen Spuikwartier, Buitenhof, Plaats en Lange Voorhout.

De andere drie projecten die in deze eerste fase aan de orde komen en waarvoor in totaal 6 miljoen euro is uitgetrokken, zijn:

  • Kruispunt Grote Marktstraat–Spui: verbijzonderen van het kruispunt door speciale verlichting in de omgeving van het stadhuis;
  • Buitenhof–Binnenhof: inpassing tram, autoluwe inrichting met voldoende ruimte voor de fietser en voetganger, opheffen barrière Hofweg;
  • Plaats-Lange Vijverberg: herstel van ruimtelijke samenhang pleinruimte en het realiseren van een doorgaande route autoverkeer Lange Vijverberg–Kneuterdijk en vice versa.

Het voorlopig ontwerp is tot stand gekomen met diverse betrokkenen tijdens meerdere bijeenkomsten en ligt ter inzage van 18 december tot 12 februari 2018.

Print Friendly, PDF & Email