“Preventie zorgt voor een daadkrachtige aanpak van problemen, nog voordat ze uit de hand lopen. Iedere euro die aan de voorkant wordt besteed, betaalt zich dubbel en dwars terug!” Dit stelt Patrick van den Brink, directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), in reactie op het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over dalende criminaliteitscijfers. Van den Brink voelt zich hiertoe geroepen omdat de conclusies van het CBS volgens hem een aanvulling verdienen. “Criminaliteit omvat meer dan de vormen die in het CBS-onderzoek naar voren komen. Bovendien zien wij in onze dagelijkse praktijk dat criminaliteit de afgelopen jaren is veranderd."

Hij denkt dan bijvoorbeeld aan mensenhandel, sexting en ondermijning in het buitengebied. “Er vindt niet alleen een verschuiving plaats van criminaliteit naar internet, maar ook naar het buitengebied. Daar worden boeren onder druk gezet om hun schuren ter beschikking te stellen van henneptelers en criminelen met een illegaal drugslab.” Dat moet je volgens hem voor zijn. “Dat doet het CCV bijvoorbeeld met het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het buitengebied."

Ook inbrekers veranderen volgens de CCV-directeur hun methoden van werken voortdurend. Voorheen was een goed slot genoeg. “Tegenwoordig moet je bij de keuze van je slot rekening houden met cilindertrekkers. Daarnaast blijft het belangrijk dat mensen hun ramen en deuren dicht doen, een lampje laten branden bij afwezigheid en de buren vragen een oogje in het zeil te houden.” Door advies in te winnen, en je te laten voorlichten over preventieve maatregelen kunnen bewoners volgens Van den Brink een hoop ellende en slachtoffers voorkomen.

(het beruchte 'dieventakje' bij de voordeur; foto: politie Den Haag)