Dagblad070 | Handhavingsactie Transvaal levert belastinggeld op

Handhavingsactie Transvaal levert belastinggeld op

mainImage

Politie, brandweer, HTM, belastingzaken en Rijksbelastingdienst, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Stedin en diverse teams van de gemeente hielden donderdag 28 november een grote handhavingsactie in de wijk Transvaal. Tijdens de actie was er in het bijzonder aandacht voor het Kaapseplein en Wijkpark Transvaal. De politie controleerde samen met belastingzaken, brandweer en het gemeentelijk parkeerteam honderden voertuigen uit de wijk. Belastingzaken heeft voor € 23.000 aan niet betaalde belastingen geïnd.

Woningcontroles
De Haagse Pandbrigade controleerde 22 woningen waar uiteenlopende misstanden zijn geconstateerd. Bij 1 woning is een stookverbod opgelegd omdat er een te hoge koolmonoxidewaarde werd gemeten. De brandweer ziet een te hoge koolmonoxidewaarde vaker bij woningen die verhuurd worden. Dat komt vaak door slecht onderhoud. Bij 200 woningen zijn pamfletten uitgedeeld met advies hoe dit te voorkomen.
Van 22 personen wordt het adres onderzocht omdat zij niet ingeschreven stonden op het adres, maar daar vermoedelijk wel wonen. Het Huurteam van de gemeente gaat aan de slag met 14 zaken waar huurders een veel te hoge huur betalen. De hoogst aangetroffen huur is € 1.700 voor 64 m2 terwijl volgens het puntensysteem de verhuurder maximaal € 500 mag vragen. Het Huurteam is het project ‘Goed Verhuurderschap’ gestart. Dat is een intensieve aanpak om huurder te begeleiden en verhuurders te wijzen op hun plichten.

Voertuigcontrole en verkeersveiligheid
 Op 9 voertuigen is beslag gelegd. Ze staan met een wielklem in de wijk. Het parkeerteam heeft 231 bekeuringen uitgedeeld voor het niet betalen van de parkeerkosten of fout parkeren. Het team rijdt met een scanauto door de wijk en controleert via het kenteken of er betaald is. De brandweer constateerde dat de hulpdiensten zonder hindernissen door de wijk kunnen rijden. De bereikbaarheid in het gebied is goed. Dat is goed nieuws, aangezien hier veel klachten over zijn.

Een grote ergernis van bewoners in de wijk is patsergedrag, waarbij mensen asociaal rijden in het gebied. Dit gebeurt onder andere op de Kempstraat. De politie heeft dit aangepakt en 16 bekeuringen gegeven voor onder andere bellen tijdens het rijden, te hard rijden en rijden zonder rijbewijs. De politie heeft 2 personen aangehouden, waarvan 1 persoon met een vals rijbewijs reed en een ander persoon die nog iets open had staan bij de politie.

Horecacontroles
2 Verschillende teams bezochten 21 horecazaken, waarvan 13 helemaal in orde waren. Bij de overige ondernemingen zijn verschillende overtredingen aangetroffen. Bij 6 ondernemingen waren de vergunningen niet op orde en bij 1 onderneming werd een hoge koolmonoxidewaarde gemeten. De brandweer heeft hier een stookverbod opgelegd. De NVWA trof verschillende lichte overtredingen aan en is hierover in gesprek gegaan met de ondernemers. De ondernemers hadden veel vragen over het volledige rookverbod in de horeca dat in 2020 van kracht zal zijn. Bent u ondernemer en heeft u nog een rookruimte? Neem dan op tijd maatregelen en voorkomen fikse boetes.

Controle bijzondere wetten
Een team van politie en handhaving ging op pad om controles uit te voeren op bijzondere wetten. Denk hierbij aan de Wet Wapens en Munitie, Geneesmiddelenwet en de Drank & Horecawet. Zij hebben 9 winkels gecontroleerd waar zij uiteenlopende producten in beslag hebben genomen, waaronder 2.000 medicijnen die uit het buitenland komen maar door een arts voorgeschreven moeten worden. Ook zijn er 2 tasers (stroomstootwapens) in beslag genomen en namaakkleding.

Controle openbaar vervoer
De controleurs van de HTM hebben tram 6, 11 en 12 gecontroleerd met honderden passagiers. Van de HTM kregen 39 reizigers een boete van € 55. Zij konden geen geldig vervoerbewijs laten zien.

Werk mee en meld
De actie werd gewaardeerd en positief ontvangen door de bewoners van Transvaal. Steeds meer bewoners zetten zich in voor hun buurt. Gemeente en politie krijgen steeds vaker meldingen over verdachte en overlastgevende situaties. Zij zijn erg blij met deze betrokkenheid. Overlastgevers en criminelen gaan eerder weg als ze merken dat bewoners voor hun buurt opkomen.

Help ook mee om de buurt beter te maken. Melden kan onder andere zo:

Via het Klantcontactcentrum van de gemeente.
Via een melding openbare ruimte voor onder andere meldingen over ongedierte, storing straatverlichting, afval, fietswrakken en zaken die in de openbare ruimte kapot zijn.
Via denhaag.nl/meldingen voor onder meer meldingen over woonoverlast of uitkeringsfraude.
Verdachte situaties meldt u bij de politie via telefoonnummer 112 (spoed) of 0900 - 8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem(externe link), telefoonnummer 0800 - 7000.
Voor meldingen en advies over mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling belt u met telefoonnummer 0800 - 2000.