De Nationale ombudsman gaat onderzoek doen naar het binnentreden van woningen door politieagenten om hulp te verlenen. Hoewel dit met goede bedoelingen gebeurt, krijgt de instantie hier geregeld klachten over van burgers. Het gaat bijvoorbeeld om klachten over inbreuk op het huisrecht en schades die zijn ontstaan doordat deuren worden geforceerd. De politie krijgt vaak meldingen van bezorgde buurtgenoten of familieleden en gaat naar woningen om te kijken of er hulp nodig is. "Soms moet direct de deur worden opengebroken. De politie staat dan voor het dilemma: inbreuk maken op het huisrecht of iemand de nodige hulp onthouden'', aldus de ombudsman. De onderzoekers willen achterhalen of de politie voldoende rekening houdt met de rechten van burgers bij de afweging om binnen te treden. Ook kijkt de ombudsman hoe de politie omgaat met het vergoeden van de schade. Het onderzoek wordt naar verwachting in december afgerond.

(bron: ANP)