Dagblad070 | 'Grote steden worden anti-auto'

'Grote steden worden anti-auto'

mainImage

Nederlandse binnensteden worden door minder parkeerplaatsen, milieuzones en hoge parkeertarieven steeds ontoegankelijker voor auto’s. Dat zou blijken uit een inventarisatie door het AD van het autobeleid voor de binnenstad in de 20 grootste steden. Gemeentebesturen zijn vooral druk met milieuzones, voetgangersgebieden en fietssnelwegen.

Het doel van het gemeentebeleid is om de luchtkwaliteit en het leefmilieu te verbeteren. Zo heeft de helft van de 20 grootste steden inmiddels een milieuzone. Vooral oude vrachtwagens worden geweerd, bijna alle gemeenten zijn van plan de toegang tot de milieuzones de komende jaren te verscherpen. Amsterdam heeft al aangekondigd dat dieselauto’s van 15 jaar en ouder vanaf november 2020 niet meer welkom zijn binnen de ring. Rotterdam is in de rij gemeenten met een milieuzone een buitenbeentje; die gemeente schaft de milieuzone af omdat het milieueffect ervan tegenviel.


Door: ANP | Foto: Gemeente Rotterdam