Dagblad070 | 1000e baan nieuwe mijlpaal van Werkoffensief

1000e baan nieuwe mijlpaal van Werkoffensief

mainImage
Wethouder Bert van Alphen feliciteert Ricardo en Stephany met hun nieuwe baan; zij zaten in de bijstand en gaan nu aan de slag als respectievelijk hulpkok en woonbegeleider. Foto: Den Haag/Fleur Beemster

Den Haag vierde vandaag de 1000e baan en/of Opleiding voor mensen die langdurig in de bijstand zitten. Dat gebeurde tijdens de eerste grote Haagse Banenmarkt in de Fokker Terminal, die door Werkgeversservicepunt Den Haag (WSP) was georganiseerd in het kader van de nieuwe werkgelegenheidsaanpak Werkoffensief +500. Ruim 2000 mensen in de bijstand pakten de kans om met 92 aanwezige werkgevers te spreken over banen en opleidingen.

“Werkoffensief +500 kenmerkt zich door een actie- en mensgerichte aanpak en een intensieve samenwerking met werkgevers. Het is voor alle betrokkenen fantastisch om te ervaren dat die aanpak werkt, met deze 1000e baan als prachtige nieuwe tussenstand”, zei wethouder Bert van Alphen (onder meer Sociale Zaken en Werkgelegenheid), die de Haagse Banenmarkt officieel opende en aan het eind van de dag de nieuwe mijlpaal van Werkoffensief +500 bekendmaakte.

De gemeente ging in januari met Werkoffensief +500 van start met het doel jaarlijks 500 mensen extra vanuit de bijstand aan werk te helpen, bovenop de bestaande opgave om 4000 mensen per jaar te begeleiden naar werk of school. Onderdeel van de mensgerichte aanpak is dat in twee jaar alle mensen die langdurig in de bijstand zitten, persoonlijk en intensief worden gesproken. Niet alleen talenten en kansen worden daarin duidelijk, ook belemmeringen.

11.000 mensen persoonlijk gesproken

“Inmiddels hebben wij de afgelopen 9 maanden bijna 11.000 bijstandsgerechtigden persoonlijk gesproken”, aldus wethouder Bert van Alphen. “Duidelijk is dat het gaat om een doelgroep die niet meteen bemiddelbaar is naar betaald werk. Re-integratietrajecten duren daardoor langer. Dat vereist ook aanpassingen van werkzaamheden plus de bereidheid van de werkgever om kandidaten vak- en werknemersvaardigheden aan te leren”.

Dat de intensieve samenwerking met werkgevers vruchten afwerpt, werd ook duidelijk op de Haagse Banenmarkt. Wethouder Bert van Alphen tekende met 13 koepelorganisaties in de sector Horeca, Hospitality en Toerisme een sectordeal; daaronder Koninklijke Horeca Nederland, 3.4.5. Sterren Hotels Den Haag, VBS, VVS, Dutch Cuisine, vakbonden en opleiders.

Aansluitend tekenden nog eens 16 horecaondernemers een werkakkoord. Daarmee haalde WSP de 1000e baan (of opleiding met baangarantie) binnen voor mensen in de bijstand. Tijdens de Haagse Banenmarkt werden 2150 afspraken voor vervolggesprekken gemaakt en tekenden 4 mensen met een bijstandsuitkering ter plekke een arbeidscontract. Sinds de start van Werkoffensief +500 begin dit jaar is het aantal bijstandsuitkeringen met circa 3000 gedaald.