Dagblad070 | Nieuwe onderdoorgang bij CS

Nieuwe onderdoorgang bij CS

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De vloer van de onderdoorgang bij het gebouw Rijnstraat 8, naast het Centraal Station richting binnenstad, krijgt een opknapbeurt. Er komen klinkers en de afvoer van regenwater wordt verbeterd. De gemeente doet dit om wateroverlast tegen te gaan en beter aan te sluiten op de omgeving.

Deze onderdoorgang is een belangrijke route voor fietsers en voetgangers richting de binnenstad. In de onderdoorgang liep bij regen het water onvoldoende weg.

Tijdens de werkzaamheden blijft de onderdoorgang toegankelijk voor passanten en ook de winkels, horecagelegenheden en de entrees van de Rijksgebouwen blijven bereikbaar. De onderdoorgang krijgt dezelfde type klinkers en patroon dat nu al op de Turfmarkt en Zwartebrug ligt. Om het water beter af te voeren, komen er goten aan de randen van de zogenaamde Haagse loper zoals op de Turfmarkt. Het overige deel van de onderdoorgang krijgt betere verlichting, diverse zitjes en een klein podium. Ook komt er een geleidenlijn waarmee slechtzienden goed hun weg kunnen vinden naar de binnenstad en het station.

De werkzaamheden zijn vrijdag gestart en zijn half november klaar. De werkzaamheden beginnen met het inzagen en opbreken van de betonverharding aan de winkelzijde van de onderdoorgang. Deze werkzaamheden zorgen voor geluidsoverlast. Vervolgens wordt de nieuwe riolering, goten, bestrating, verlichting en coating aangebracht. Het werk wordt in drie fases uitgevoerd zodat de looproute van en richting Den Haag Centraal en winkels en bedrijven veilig en bereikbaar blijven. Het werkterrein wordt steeds met lage bouwhekken afgezet en voor fietsers wordt een omleidingsroute aangegeven.

Helaas is het onvermijdelijk dat de uitvoering van de werkzaamheden voor overlast zorgt. In de planning en uitvoering van de werkzaamheden probeert de gemeente deze overlast zoveel mogelijk te beperkten. De aannemers BAM en Habo GWW voeren de werkzaamheden uit.


Foto: Digitaal Dagblad