'80-plussers als coach van studenten'

14 June 2019, 15:21 uur
Algemeen
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Het lectoraat Urban Ageing van de Haagse Hogeschool gaat binnenkort van start. Het wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het dagelijks leven van ouderen in de grote stad. Lector Joost van Hoof en zijn team focussen daarbij op datgene wat ouderen waardevol maakt en weigeren zich te conformeren aan het beeld van ouderen als enkel kwetsbaar. Op vrijdag 21 juni viert De Haagse Hogeschool de officiële start van het lectoraat met Joosts intreerede met als thema 'Prettig en succesvol ouder worden in de stad'. En wie kan deze dag beter presenteren dan een van de bekendste jonge, krachtige, midden in het leven staande senioren, Catherine Keyl?

In het lectoraat Urban Ageing komen twee belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen samen: vergrijzing en verstedelijking. Tegenwoordig woont bijna de helft van de wereldbevolking in steden en dat zal alleen maar toenemen. Tegelijkertijd wordt het aandeel ouderen in die bevolking steeds groter. Dat zorgt voor een aantal unieke uitdagingen waar onze maatschappij voor staat of zal komen te staan. Lector Joost van Hoof vertelt welke rol hij met het lectoraat wil spelen rond dit vraagstuk.

“Waarom moet iemand jou vertellen hoe je op gevorderde leeftijd je leven moet leven? Wat maakt mij het uit dat je 85 bent en nog elke dag veel bier drinkt en niet aan sport wilt doen; het gaat erom dat jij je prettig voelt, prettig leeft. Zonder betutteling.” Van Hoof is duidelijk: de nadruk in ouderenzorg op fysieke vitaliteit vindt hij getuigen van een beperkte blik. Hij neemt ook het geestelijk welzijn van ouderen mee.

Contact

Het lectoraat legt nadruk op de participatie van ouderen. Of ouderen zich thuis voelen in hun huis of hun stad heeft alles te maken met contact. Contact met familie, buren en zorgverleners. “Interessant vind ik de sociale interactie op straat. Ga je naar Griekenland dan zie je allemaal oude mannen gezellig onder een palmboom keuvelen of een spelletje spelen. Hier in Nederland zitten we allemaal binnen. Hoe krijgen we onze ouderen op een warme dag toch op een bankje om met elkaar te kletsen? Dan praat je over het inrichten van wijken en woningen, en dan heb ik het niet over verhoogde toiletten. Wat we nodig hebben, is de vorming van gemeenschappen. Hoe kun je diverse woonvormen hebben waar mensen uit verschillende generaties elkaar treffen, met elkaar banden vormen en samen wonen? Dat kun je met stenen en straatmeubilair faciliteren. De rol van burgers en ondernemers hierbij is niet te onderschatten, omdat niet alles door de overheid kan worden opgelost.”

Ouderen voor de klas

Bij het lectoraat Urban Ageing gaan studenten de wijk in. “Ik wil zo min mogelijk onderwijs in dit gebouw (de hoofdvestiging van De Haagse Hogeschool). De studenten moeten bij ouderen achter de voordeur komen, bij hen thuis of op straat de verhalen van ouderen ophalen. Ik wil 80-plussers die in de les als coach optreden, studenten helpen met allerlei vraagstukken en vanuit hun eigen ervaring verhalen delen. Laten we hen benaderen als bron van kennis in plaats van als lastig of zielig.”