Dagblad070 | 80.000 m2 voedsel: Zaai, Zaai, Zaai

80.000 m2 voedsel: Zaai, Zaai, Zaai

mainImage

De Bijenkorf deelt vandaag 80.000 zakjes bijvriendelijke bloemzaadjes uit in het kader van Nationale Zaaidag die plaatsvindt op 22 april. De hit van de zanger Ben Cramer uit 1967 - ‘Zai Zai Zai’ - is ter gelegenheid van de bewustwordingsdag getransformeerd naar ‘Zaai Zaai Zaai’. 

Het zaaien van bijvriendelijke bloemen zorgt voor voedsel voor de bij die met uitsterven wordt bedreigd. Elk zakje bloemzaadjes is goed voor 1m2 voedsel voor de bij. In totaal zorgt de Bijenkorf dus voor 80.000m2 voedsel.