Afschot knobbelzwanen opnieuw verboden

15 October 2019, 11:44 uur
Algemeen
mainImage

De jacht op knobbelzwanen in de provincie Zuid-Holland is opnieuw door de rechtbank Den Haag per direct verboden. Dat is de uitkomst van het tweede kort geding, aangespannen door Stichting Dierenradar van dierenarts/zwanenbeschermster Saskia Van Rooy en de Faunabescherming.

De provincie Zuid-Holland verleende aan de Faunabeheereenheid een vrijstelling om beschermde knobbelzwanen in heel Zuid-Holland te bestrijden omdat daarmee volgens de provincie voorkomen wordt dat zwanen schade aan grasland en gewassen aanrichten. De Rechtbank Den Haag oordeelde reeds in haar uitspraak van 22 november 2018 - naar aanleiding van een eerste kort geding dat door Stichting Dierenradar en de Faunabescherming  was aangespannen - dat het afschieten van knobbelzwanen voorlopig niet was toegestaan omdat de schade onvoldoende was aangetoond en daarbij de strikt beschermde Kleine zwanen kunnen worden verstoord en afgeschoten.

De provincie liet daarna de Faunabeheereenheid het Faunabeheerplan iets aanpassen en verleende opnieuw een vrijstelling aan jagers om per 1 oktober 2019 knobbelzwanen te schieten. De Rechtbank zet hier nu opnieuw een streep door. Volgens de Rechtbank hebben Dierenradar en de Faunabescherming aangetoond dat het in het Faunabeheerplan beschreven afschot van knobbelzwanen grote reële risico’s voor de populatie Kleine zwanen met zich mee brengt. De provincie Zuid-Holland is één van de belangrijkste plaatsen waar Kleine zwanen in de herfst- en winterperiode voorkomen, waarbij zij zich veelvuldig in gemengde groepen met knobbelzwanen bevinden. Kleine zwanen worden ernstig bedreigd en zijn strikt beschermd. Verstoren en doden van Kleine zwanen is bij wet verboden. Volgens de organisaties leidt het afschot van knobbelzwanen onvermijdelijk tot het verstoren, verwonden en afschieten van Kleine zwanen.

Vanaf schotafstand zijn de beide soorten in een split second tijdens het schieten, zeker in matige tot slechte weers-, zicht- en lichtomstandigheden waarvan in de herfst- en winterperiode sprake is als de Kleine zwanen in Nederland zijn, namelijk niet van elkaar te onderscheiden. Dit geldt in het bijzonder voor jonge knobbelzwanen en jonge Kleine zwanen die erg op elkaar lijken en makkelijk verward kunnen worden. Vliegend zijn de beide soorten al helemaal niet van elkaar te onderscheiden. Nederland is essentieel en van groot internationaal belang voor de overwintering van Kleine zwanen, omdat bijna 2/3 van de wereldpopulatie hier overwintert. De Krimpenerwaard, de Alblasserwaard en de polders bij Zoetermeer/Alphen aan de Rijn e.o. zijn internationaal als één van de belangrijkste beschermingsgebieden voor Kleine zwanen door de AEWA (Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds) in Zuid-Holland aangewezen. Ondanks de beschermde status van Kleine zwanen, toont onderzoek aan dat meer dan 22% van de Kleine zwanen schothagel in het lijf heeft.