Dagblad070 | 'Andere stappen tegen hoogbouw vuurtoren'

'Andere stappen tegen hoogbouw vuurtoren'

mainImage

De Vrienden van Den Haag gaan zich beraden op 'andere stappen' om de bouw van een appartementencomplex naast de Scheveningse vuurtoren te stoppen. 

De Raad van State heeft op 5 februari 2020 negatief beschikt op de bezwaren die door de Vrienden van Den Haag samen met het Wijkoverleg Scheveningen Dorp zijn ingebracht tegen de voorgenomen hoogbouw bij de Scheveningse vuurtoren. Hiermee is de weg vrij voor het bouwen van een fors appartementencomplex direct naast dit historisch monument. In de visie van de Vrienden van Den Haag verdwijnt hiermee de Scheveningse vuurtoren grotendeels uit het zicht.

Woordvoerder Jacob Bijl zegt: “Ik betreur deze uitspraak ten zeerste. Uiteraard respecteren wij het oordeel van de Raad van State, maar wij blijven moeite houden met deze vorm van stedenbouw die van elk stuk grond de prijs kent, maar van geen enkele plek in de stad de waarde. Daarom gaan wij bekijken waar de aanknopingspunten liggen voor verdere acties. Het blijkt erg moeilijk om het behoud van de kwaliteit van de leefomgeving te waarborgen. Onze inspanningen om langs juridische weg deze ontwikkeling te keren waren nodig, maar zijn helaas vergeefs geweest”.

De Vereniging Vrienden van Den Haag heeft als doel het bevorderen van de leefbaarheid van Den Haag met behoud van zijn karakteristieke waarden.