Dagblad070 | Bonden: minister, bescherm tolk

Bonden: minister, bescherm tolk

mainImage

Vakbonden, mensenrechtenorganisaties en tolken roepen vrijdag in een paginagrote advertentie op de achterkant van De Telegraaf minister Ank Bijleveld (Defensie) op een Afghaanse tolk te beschermen. Het gaat om Farhad, die tolkte voor de internationale troepen in Afghanistan. Farhad kan elk moment worden uitgezet naar Afghanistan, waar hij volgens de organisaties zijn leven niet zeker is.

De advertentie is van de FNV, de vakbonden voor defensiepersoneel AFMP en VBM, het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers NGTV, de bond voor internationale tolken AIIC en kolonel buiten dienst Peter Wijninga, VluchtelingenWerk en andere mensenrechtenorganisaties. Ze hebben ook een brief aan de Tweede Kamer geschreven, waarin ze Kamerleden oproepen ervoor te zorgen dat Farhad, net als andere tolken die hebben geholpen, de bescherming te bieden die ze nodig hebben.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) stelt volgens de organisaties dat Farhad onvoldoende heeft bewezen dat de Taliban en IS het op hem hebben gemunt, wat nodig is om in Nederland bescherming te krijgen. "Nederland hanteert namelijk de strenge eis dat je moet kunnen aantonen dat jij als tolk persoonlijk gevaar loopt. Dat laatste is heel ingewikkeld te bewijzen, waardoor zijn asielverzoek is afgewezen."

De Taliban en IS zien tolken en andere medewerkers die voor de internationale troepen in Afghanistan werkten als spionnen en verraders, stellen de organisaties. "Zij worden vaak ernstig bedreigd en moeten onderduiken." Onlangs haalde Bijleveld nog een Afghaanse tolk, die voor de Nederlandse troepen getolkt heeft, naar Nederland, aldus de organisaties.

De ondertekenaars van de advertentie willen gedegen beleid voor tolken, en het niet langer van incident tot incident bekijken. Deze mensen zouden erkend moeten worden als groep die systematisch wordt vervolgd, vinden zij, "zodat ze eindelijk de bescherming krijgen die ze verdienen".


Door: ANP | Foto: ministerie van defensie