Dagblad070 | CDA: Compenseer ondernemers Haagse Markt

CDA: Compenseer ondernemers Haagse Markt

mainImage

Ondernemers op de Haagse Markt hebben jarenlang teveel betaald voor hun standplaats. Dit oordeelde de Rekenkamer Den Haag afgelopen week in een onderzoek, dat plaatsvond op initiatief van het CDA. “Fijn dat de ondernemers nu gelijk krijgen dat de tarieven te hoog waren”, meldt CDA-raadslid Ismet Bingöl. Volgens de CDA’er moeten ondernemers zo snel mogelijk gecompenseerd worden.
 
In het rapport van de Rekenkamer valt te lezen dat ondernemers op de Haagse Markt in 2016 71% meer huur betaalden dan eigenlijk zou moeten. Aan marktgeld en huur samen betaalden zij 17% teveel. Bovendien levert de gemeente niet de diensten waar de ondernemers recht op hadden. Dit zijn serieuze problemen, die volgens de CDA-fractie snel moeten worden aangepakt.
 
Bingöl pleit ervoor dat ondernemers die teveel betalen zo snel mogelijk worden gecompenseerd. Daarnaast stelt hij voor dat de gemeente in gesprek moet gaan met de ondernemers en vragen of ze hun teveel betaalde gelden zelf terug willen, of dat dit geld in het potje voor de droogloop gestort kan worden. In dit potje sparen ondernemers zelf voor de droogloop. “Als tegemoetkoming kan nu gekeken worden of de gemeente na al die jaren als gebaar van goodwill ook wat bij kan dragen aan de droogloop”, meldt Bingöl. Het CDA Den Haag pleitte eerder al voor het creëren van een droogloop. Zo'n droogloop is al een tijd lang een wens van de ondernemers.

De Haagse CDA-fractie probeert al jaren om duidelijkheid te krijgen over de tarieven op de Haagse Markt. Eerder wilde wethouder Revis niets horen van kritiek op de tarieven op de Haagse Markt. Daarom diende oud-raadslid Michel Rogier in januari 2018 een voorstel in om de tarieven door de gemeentelijke accountantsdienst te laten onderzoeken. De Haagse Markt is een diverse markt die veel bezoekers trekt, en is dus een belangrijke plek in onze stad. Het is voor de CDA'ers van groot belang dat de ondernemers netjes behandeld worden en niet teveel hoeven te betalen.