Dagblad070 | D66 wil mensen met 2e nationaliteit beter helpen

D66 wil mensen met 2e nationaliteit beter helpen

mainImage
Paternotte

Nederlanders die ongewild een tweede nationaliteit hebben en die niet op kunnen zeggen, moeten een betere bescherming krijgen van Nederland. Ze zouden in Nederland zelf kunnen aangeven dat ze beschouwd willen worden als Nederlander zonder tweede nationaliteit, ook al vindt het tweede land dat niet goed, stelt D66.

De kwestie is actueel geworden omdat Marokkaanse Nederlanders veel moeite hebben om tijdens de coronacrisis weer naar hun thuisland Nederland te komen, omdat Marokko ze ziet als Marokkanen en niet als Nederlanders. Er is nu een stroming onder de Marokkaanse Nederlanders die de kwestie van de tweede nationaliteit aanhangig heeft gemaakt bij de politiek. Er is verzet tegen de onbetrouwbaarheid van de Marokkaanse overheid. Donderdagavond werd daar in het programma Op1 aandacht aan besteed. 

De huidige situatie leidt tot ongelijkheid tussen Nederlanders zonder en met een ongewenste tweede nationaliteit. D66-Tweede Kamerlid Jan Paternotte wil dit met een initiatiefnota veranderen.

Paternotte stelt dat veel Nederlanders hun tweede nationaliteit graag behouden, maar dat het voor anderen een plicht is, waarbij het hun vrijheid inperkt. "Dat kan gebeuren wanneer je bij geboorte automatisch en verplicht van rechtswege ook de nationaliteit krijgt van één van je ouders en het onmogelijk is afstand te doen van die tweede nationaliteit", laat de D66'er weten.

Dat kan lastig zijn als mensen tot een dienstplicht in het tweede land worden gedwongen, zoals in Griekenland. Maar ook kan een land, zoals Iran, diplomatieke bescherming weigeren van Nederlanders uit Iran. Meer dan twintig andere landen maken het volgens D66 praktisch onmogelijk om een tweede nationaliteit op te geven.


Foto: ANP