De Stroom Promise: tijdelijke regeling kunstenaars

21 April 2020, 11:59 uur
Algemeen
mainImage
Foto: Esther Hovers, False Positives, 2017

In 2020 bestaat Stroom Den Haag 30 jaar. Aanvankelijk was het idee om dit jubileum gestalte te geven met een inhoudelijk en feestelijk programma. Nu Covid-19 rondwaart, vindt Stroom zo’n viering ongepast. "Bijna het gehele kunstenveld staat immers met de rug tegen de muur. Daarom zetten we ons jubileum budget in voor een tijdelijke regeling, de Stroom Promise. Het is een extra ondersteuning en waardering voor kunstenaars en andere creatieven, die de uitzonderlijke kwaliteit en betekenis van kunst voor de samenleving onderkent, faciliteert en stimuleert. Juist nu!"

Juist nu toont de kunstsector haar flexibiliteit, haar communicatiedrift en bovenal haar creativiteit. Juist nu blijkt hoe noodzakelijk kunst en cultuur zijn voor de samenleving. En juist nu is het de kunst die haar opdracht om ‘zichtbaar te maken’, haar ambitie om schoonheid, troost en vertrouwen te bieden, het vermogen om de werkelijkheid anders te denken gestalte geeft.

Stroom wil in deze onwerkelijke tijd haar 30-jarig jubileum invullen door aandacht en steun te geven aan degenen die vitaal zijn voor het behoud en de verdere ontwikkeling van een uniek en divers kunstlandschap. "Met de Stroom Promise doen we de belofte om de sector niet in de steek te laten,"aldus Stroom. 

Het gaat om kunstprojecten en kunst-gerelateerde activiteiten die plaatsvinden in Den Haag of in het digitale domein, en die aansluiten bij de actualiteit en urgentie in de samenleving als gevolg van de corona crisis. 

WIE KUNNEN AANVRAGEN?

Kunstenaars, curatoren, critici, publicisten, kunstenaarsinitiatieven, collectieven, samenwerkingsverbanden uit Den Haag.

WAT BIEDEN WE?

De bijdrage kent als maximum het in het licht van ons jubileum symbolische bedrag van € 3030. 

Voor gedetailleerde informatie en beoordelingscriteria zie www.stroom.nl.