Dagblad070 | Deborah, Marisol en Antoinette op voor emancipatie-prijs

Deborah, Marisol en Antoinette op voor emancipatie-prijs

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Deborah Cameron, Marisol van der Linden en Antoinette Mutesa zijn genomineerd voor De Kartiniprijs, de jaarlijkse emancipatieprijs van de gemeente Den Haag voor een persoon of organisatie die het afgelopen jaar veel heeft betekend voor de emancipatie van vrouwen in Den Haag.

Gerben Hagenaars, directeur Zorg, Maatschappelijke Coöperatie en Ondersteuning van de gemeente, reikt de prijs zondag 11 maart om 15.30 uur uit in World Forum The Hague. De uitreiking maakt deel uit van de viering van Internationale Vrouwendag in Den Haag.

De Kartiniprijs, 2500 euro, is vernoemd naar Raden Ajeng Kartini, die op 21 april 1879 werd geboren in Mayong op Java. Zij was een Javaanse aristocrate, dochter van de regent en diens bijvrouw, en voorvechtster van de rechten van de vrouw. Zij zette zich in voor onderwijs voor iedereen, arm en rijk.

De jury over de genomineerden:

Deborah Cameron kiest ervoor om de moeilijke periodes in haar jeugd niet te zien als een belemmering, maar juist als bron van kracht. Onder de artiestennaam ByDeeDee, gebruikmakend van nieuwe media, en met behulp van theater, maakt zij op ludieke en diepgaande wijze alle onderwerpen die vrouwen aangaan, bespreekbaar. Zij laat zien dat tegenslagen en belemmeringen niet negatief hoeven te blijven maar ook een bron van kracht kunnen worden: het is jouw leven, het is jouw kracht; het zijn jouw keuzes. Het is logisch dat zij zich als jongerenwerker vooral richt op jonge vrouwen, en daarmee op de nieuwe generatie vrouwen.”

Marisol van der Linden heeft tijdens haar studie werkervaring opgedaan bij de IND en daarbij is zij in contact gekomen met vrouwen die slachtoffer waren van vrouwenhandel. Daarom heeft zij de stichting Zonder Pardon op Straat opgericht om vrouwen die slachtoffer zijn van vrouwenhandel te ondersteunen: juridisch, financieel en geestelijk. Deze zorg wordt louter verleend door vrijwilligers. Marisol levert met haar werk zowel een bijdrage aan het welzijn van individuele vrouwen als een bijdrage aan de bewustwording over vrouwenhandel en -prostitutie wereldwijd.”

Antoinette Mutesa woont pas negen jaar in Nederland. In 2009 heeft zij Women's Initiative Network opgericht. Het doel van dit initiatief is een netwerk van vrouwen te creëren, waarin vrouwen elkaar helpen de leefomstandigheden te verbeteren, zowel hier in Nederland als in de landen van herkomst. Volgens haar is het hebben van werk, betaald dan wel onbetaald, van groot belang om als vrouw een plek in deze samenleving te kunnen innemen. Logische consequentie daarvan was de oprichting van een coöperatie, Arbre a Palabre, waarin vrouwen gestimuleerd en begeleid worden om onder meer zelfstandig ondernemer te zijn. Inmiddels heeft zij ook een vaste locatie gevonden waarin de coöperatie een fysieke plek heeft waar vrouwen elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Deze locatie wordt tevens een broedplaats voor nieuwe initiatieven.”

(Internationale Vrouwendag in Den Haag; foto: Ruud Slagmolen)


Foto: Digitaal Dagblad