Dagblad070 | Den Haag steekt hand op tegen geweld
mainImage

Den Haag steekt hand op tegen geweld

Wethouder Van Alphen en Hameeda Lakho
25 november 2019, 22:54 uur
Algemeen

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen met fysiek of seksueel geweld te maken in haar leven. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om hier aandacht voor te vragen opende wethouder Bert van Alphen (emancipatie) maandag samen met Hameeda Lakho (Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid) een tentoonstelling in het Haagse stadhuis en kleurde het IJspaleis oranje.

Dit onderwerp wordt in Den Haag onder de aandacht gebracht dankzij de samenwerking met Un-Women, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs. Van 25 november tot en met 10 december wordt tijdens de wereldwijde campagne ‘Orange the World’ stilgestaan bij geweld tegen vrouwen.

“Geweld tegen vrouwen is wereldwijd een groot probleem én taboe. Vrouwen die met geweld te maken krijgen doen hiervan niet altijd aangifte of melding vanwege schaamte of bang zijn om niet serieus genomen te worden. Geweld tegen vrouwen en meisjes, in welke vorm dan ook, moet stoppen. Praat erover en besef dat geweld tegen vrouwen niet normaal is. Door mee te doen aan Orange the World geven wij deze vrouwen een stem en wil ik dit bespreekbaar maken”, aldus wethouder Bert van Alphen.

Bijna de helft van alle vrouwen in de wereld heeft in haar leven te maken gehad met fysiek en/of seksueel geweld. Geweld tegen vrouwen neemt allerlei vormen aan, van huiselijk geweld tot genitale mutilatie, en van verkrachting tot moord. Ook in Nederland is geweld tegen vrouwen een probleem.

-    73% van alle Nederlandse vrouwen is ooit seksueel geïntimideerd.
-    1 op de 10 Nederlandse vrouwen is ooit in haar leven verkracht.
-    1 op de 4 vrouwen maakt ooit stalking mee.
 -   1 op de 3 jonge vrouwen (18-29) maakte een vorm van cyber intimidatie mee.

Wethouder Bert van Alphen benadrukt: “Geweld tegen vrouwen is geweld tegen de mensheid. Teveel mensen worden er door geraakt. Niet alleen de vrouwen zelf maar ook de kinderen die er getuige van zijn en dit de rest van hun leven met zich meedragen.”

Hameeda Lakho

Hameeda Lakho is expert en inhoudsdeskundige huiselijk geweld en kindermishandeling, herstelcoach en auteur. Zij is sociaal onderneemster en initiatiefneemster van de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid. "De verwoestende effecten van trauma voor mensen die geweld meemaken is een van de grootste gezondheidsproblemen van deze tijd vanwege de enorme impact voor alle betrokkenen en hun naasten en hoe dit vaak (onbedoeld) wordt doorgegeven aan de volgende generaties. Ingrijpende geweldervaringen drukken een stempel op het leven en kunnen een blijvend effect hebben, niet alleen psychisch maar ook lichamelijk", Hameeda Lakho.