Dagblad070 | Den Haag viert Wereldhumanismedag

Den Haag viert Wereldhumanismedag

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Op 22 juni vindt in Den Haag de Wereldhumanismedag plaats in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort. Stilgestaan wordt bij 100 jaar algemeen kiesrecht. Aan het programma werken mee Joop van den Berg, voormalig directeur Wiardi Beckman Stichting en Eerste Kamerlid, en Bart Chabot, dichter en schrijver.

De dag werd in de jaren tachtig van de vorige eeuw door de Humanists International uitgeroepen tot  'World Humanist Day', en wordt internationaal gevierd op of rond 21 juni, de langste dag van het jaar. Humanisten en humanistische organisaties komen bij elkaar voor lezingen, conferenties of andere activiteiten. Centraal staan de waarden en idealen van het humanisme.  

Het humanisme is een niet-godsdienstige levensbeschouwing die de menselijke waardigheid, vrijheid en persoonlijkheid vooropstelt. In Nederland is het humanisme onder meer actief op het gebied van onderwijs, ontwikkelingssamenwerking, vrijwilligerswerk, levensbeschouwelijke ontwikkeling, maatschappelijk debat, geestelijke begeleiding en mensenrechten.

Voor Den Haag is gekozen als hart van de democratie,  met haar parlement, regeringsgebouwen en internationale organisaties.

De inleiding van de dag wordt verzorgd door Joop van den Berg, onder meer voormalig directeur Wiardi Beckman Stichting en lid Eerste Kamer. Bart Chabot, dichter en schrijver, zal op zijn eigen wijze zijn kijk op het algemeen kiesrecht geven.

In het programma zijn tevens opgenomen een rondleiding in de Ridderzaal met film door ProDemos en een thematische wandeling rondom de Hofvijver door historicus Jos de Wit, waarbij stilgestaan wordt bij de Grondleggers van onze Democratie.

De viering van Wereldhumanismedag 2019 in Den Haag is een initiatief van de HV-afdelingen Den Haag-Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond, Drechtsteden e.o., Midden-Holland, Delft, Leiden en Zeeland.


Foto: Digitaal Dagblad