Dagblad070 | Dunea: 'Vochtige duinvalleien in topconditie'

Dunea: 'Vochtige duinvalleien in topconditie'

mainImage

20 jaar infiltratie van voorgezuiverd rivierwater uit de Afgedamde Maas laat geen negatieve effecten meer zien op de vochtige duinvalleien in Meijendel. De Wageningse studie van Tom van Heusden onder begeleiding van prof. dr. Joop Schaminée toont dit aan. Kwaliteit van de vochtige duinvalleien is nog nooit zo goed geweest en bijzondere plantensoorten zijn terug van weggeweest. Dat schrijft Dunea op haar website.

Het onderzoek van Van Heusden toont volgens Dunea aan dat het kwelwater, dat vanuit de infiltratieplassen richting deze duinvalleien stroomt, niet meer de ontwikkeling van de duinvalleien beïnvloedt. Een onderzoek naar de flora van de Kikkervalleien door Frans Hooijmans bevestigt dit resultaat. Ook heel bijzondere soorten zijn weer terug zijn gekeerd in Meijendel. Het betreft onder andere oeverkruid en dwergbloem. Deze soorten zijn 85 respectievelijk 185 jaar niet meer waargenomen in Nationaal Park Hollandse Duinen.

Het oppervlak aan duinvalleien is de afgelopen jaar vergroot. Dit kon door infiltratieplassen op te heffen en bestaande duinvalleien af te plaggen. Met afplaggen wordt bedoeld: het weghalen van de voedingsstofrijke toplaag. In overleg met o.a. de Stichting Duinbehoud is vanaf 1996 in tien jaar tijd de magere 2 tot 3 ha uitgebreid naar ongeveer 65 ha. Een gezamenlijke financiering van de Provincie Zuid-Holland en Dunea heeft dit mogelijk gemaakt.

In de winter van 1996 zijn als eerste de Kikkervalleien hersteld. Hiervoor is driekwart van een infiltratieplas opgeheven om ruimte te maken voor de duinvallei. Bovendien zijn omliggende duinvalleien, die te veel voedingsstoffen bevatten, geplagd.