Dagblad070 | Google slaat meer op dan men wist

Google slaat meer op dan men wist

mainImage

Uit onderzoek van de Reputatiefabriek blijkt dat zo’n 40% zich niet bewust is van het feit dat Google allerlei persoonsgegevens opslaat. 1660 willekeurige respondenten hebben via internet een vragenlijst ingevuld. Opvallend is dat, aan het eind van de enquête, ruim een derde van de respondenten aangeeft zich zorgen te maken om wat Google van hem/haar weet.

Sinds de invoering van de AVG zijn bedrijven verplicht om inzicht te geven in de data die zij opgeslagen hebben van specifieke gebruikers. Resultaten Google kan dus via verschillende wegen toegang krijgen tot persoonlijke gegevens. 40% van de ondervraagden heeft geen idee dat Google deze gegevens opslaat en gebruikt. Daarnaast heeft ruim 40% van de respondenten altijd zijn/haar GPS aanstaan, wat toestemming geeft om jouw locaties door te sturen naar Google. Dat was bij meer dan een kwart van de respondenten onbekend, zij geven aan hier wel geschokt door te zijn.