Dagblad070 | HMC kent gezinsgerichte artsenvisites

HMC kent gezinsgerichte artsenvisites

mainImage

Ouders van zieke kinderen worden sinds kort betrokken bij het bezoek van de arts aan hun kind en kunnen zo direct meepraten en meebeslissen over de zorg van hun kind. Prettig, want niemand ‘niemand weet meer van het kind dan de ouders’.

Sinds dit voorjaar schuiven ouders met baby’s in HMC aan bij de dagelijkse ‘gezinsgerichte visite’. Bij oudere kinderen gebeurt dit al sinds oktober. Dankzij de nieuwe methode weten zowel zorgverleners als vaders en moeders zeker dat alles besproken wordt over de situatie van hun kind.

Ouders Denise Benhaim (32) en Mennolt de Boer (33) - zie foto - behoren tot de eersten die met hun baby deelnemen aan zo’n artsenvisite-nieuwe-stijl.


Foto: HMC