mainImage

Hoogheemraadschap evalueert stroomstoring

31 augustus 2020, 16:33 uur
Algemeen

Het Hoogheemraadschap van Delfland evalueert en bespreekt de gevolgen van de stroomstoring in Den Haag die deze maand leidde tot het lozen van ongefilterd afvalwater in de Noordzee. Doordat de stroomstoring langer dan 8 uur duurde (zo lang deden de batterijen als noodvoorziening hun werk), viel de afvalwaterzuivering op Houtrust stil en kwam het afvalwater in de Noordzee terecht.

Volgens een woordvoerster van het hoogheemraadschap maandag overlegt de organisatie met betrokken partijen als Stedin, Delfluent Services, de gemeente Den Haag en Rijkswaterstaat over de storing en de gevolgen daarvan. "Wij hebben nog niet eerder een stroomstoring van deze omvang meegemaakt en willen dus eerst alles op een rijtje zetten alvorens we eventueel maatregelen nemen. Het gaat ook niet alleen om de stroomvoorzieningen van de waterzuiveringen, maar bijvoorbeeld ook van de toevoerende gemalen. "

Hoewel de Omgevingsdienst Midden Holland direct na het lozen een negatief zwemadvies gaf voor het Noorderstrand, Zuiderstrand en het Zwarte Pad, gaf het hoogheemraadschap aan dat de lozing 'voor het leven in zee niet schadelijk is '. Een dag later werd het negatieve advies weer ingetrokken.

De Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad heeft inmiddels vragen gesteld over het feit dat zwemmen voor mensen werd ontraden, maar dat de situatie voor het leven in zee geen nadelige gevolgen zou hebben gehad.