Dagblad070 | 'Houd oog voor rechten gevangenen in coronatijd'

'Houd oog voor rechten gevangenen in coronatijd'

mainImage

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen heeft minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming gevraagd oog te hebben voor de gevolgen van de coronamaatregelen voor de fundamentele rechten in justitiële inrichtingen.

Van mensen die daar vastzitten en van hun naasten ontving de ombudsman signalen over de coronamaatregelen die er gelden en de gevolgen voor hun mensenrechten. Zo vond een aantal dat maatregelen niet ver genoeg gingen, of niet opgevolgd werden. Anderen kwamen juist in de knel omdat contact met naasten niet voldoende mogelijk was.

Omdat deze mensen toch al een beperkte vrijheid hebben, vraagt de ombudsman aan de minister om naar hun zorgen en die van hun naasten te luisteren en steeds naar alternatieven te zoeken om daaraan tegemoet te komen. Dat geldt vooral voor degenen die een extra gezondheidsrisico lopen. "Lever regie en maatwerk wanneer schrijnende situaties dat nodig maken, zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn."

Van Zutphen prijst overigens de inzet en opoffering van alle betrokkenen, in het bijzonder de medewerkers van de justitiële inrichtingen en de 'ingeslotenen' en hun familie. Het aantal coronabesmettingen in justitiële inrichtingen is vooralsnog beperkt. Toch roept hij de minister op steeds een "zorgvuldige, transparante belangenafweging te maken".


Door: ANP