Dagblad070 | Jeugdwerkeloosheid terug dankzij wijkaanpak

Jeugdwerkeloosheid terug dankzij wijkaanpak

mainImage
Wethouders Rachid Guernaoui, Bert van Alphen en Saskia Bruines openen het ServicePunt Arbeid in Laak

In de jaren 2016 tot en met 2018 zijn 3600 Haagse jongeren (tot 27 jaar en veelal zonder startkwalificatie) begeleid naar werk (58%), onderwijs (32%) of een ander traject, zoals passende hulpverlening of vrijwilligerswerk (10%). Het college vindt de resultaten zó bemoedigend dat het 1 miljoen euro heeft vrijgemaakt om deze actieve en individuele benadering voort te zetten.

“Jongeren hebben soms een duwtje in de rug nodig, zodat zij terugkeren naar school of een baan vinden. Deze steun geven wij graag zodat iedereen kan meedoen in de stad”, aldus de betrokken wethouders Rachid Guernaoui (Werkgelegenheid), Saskia Bruines (Onderwijs) en Bert van Alphen (Sociale Zaken). Gedrieën spraken zij vandaag met werkgevers en jongeren ter gelegenheid van de opening van het nieuwe kantoor van het SPA aan het Johanna Westerdijkplein 60 in Laak.

SPA staat voor Servicepunt Arbeid: drie fysieke locaties in Laak, Schilderswijk en Escamp, waar jongeren door specialisten van de gemeente, vaak ook zelf uit de wijk afkomstig, worden geholpen een passende baan te vinden of terug te gaan naar school.

Dat de SPA-kantoren midden in de wijk staan, is een bewuste keuze. Jongeren die niet meer weten hoe zij de boel weer op de rit moeten krijgen, hoeven letterlijk maar een kleine stap te zetten voor hulp en begeleiding. Medewerkers van SPA staan daar klaar met advies op tal van terreinen. Alle relevante diensten van de gemeente zijn daarbij aangesloten.

Daarnaast werken de SPA’s nauw samen met hulporganisaties in de wijken. Uiteraard staan de drie SPA’s open voor alle jongeren uit Den Haag. Om het bereik in de stad te vergroten, zijn er daarnaast inmiddels ook ‘mobiele SPA’s’. Dit betekent dat medewerkers van het SPA een aantal dagdelen per week werken vanuit bijvoorbeeld wijkcentra in wijken waar geen SPA is.

De aanpak van SPA is nu bovendien aangesloten op het Werkoffensief +500, dat wethouders Guernaoui en Van Alphen in januari van dit jaar hebben gelanceerd. Daarbij worden 500 mensen extra per jaar vanuit de bijstand aan een baan geholpen, bovenop de reguliere opgave van 4000 mensen per jaar. Onderdeel van dit aanvalsplan is om alle mensen die inmiddels langer dan 1,5 jaar in de bijstand zitten, intensief te spreken, waarbij eventuele problemen beheersbaar worden gemaakt.

Op de SPA’s zullen ook de jongeren die in de bijstand zitten, persoonlijk worden gesproken. Het streven is om deze jongeren te helpen structureel zelfredzaam te worden. Ook past de aanpak van SPA in de ambitie van de gemeente en het onderwijsveld om voortijdige schoolverlaters te voorkomen. Deze ambitie is vastgelegd in de Haagse Educatieve Agenda 2018–2022.

 


Door: Foto: gemeente Den Haag/Bart van Vliet | Foto: Gemeente Den Haag/Bart van Vliet