Klimaatplannen kabinet volstrekt onvoldoende

6 October 2019, 10:52 uur
Algemeen
mainImage
ANP

De klimaatplannen van de kabinet zijn volstrekt onvoldoende. Dat is de reactie van Den Haag Fossielvrij in de consultatieronde over de toekomst van het Nederlandse klimaatbeleid. “Er is te lang getreuzeld en dit plan is bij lange na niet de slag die nodig is om de vertraging in te halen.” De consultatieronde sloot vrijdag.

De klimaatplannen voldoen niet aan elementaire principes die onze overheid normaliter wel hanteert, vindt Den Haag Fossielvrij. “Met deze klimaatplannen laat de Rijksoverheid het voorzorgsprincipe los en negeert de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn,” zegt Joeri Oudshoorn van Den Haag Fossielvrij.

Oudshoorn benadrukt dat de overheid bij andere onderwerpen veel lagere risicomarges hanteert. “De overheid gokt erop dat ze in de tweede helft van deze eeuw massaal CO2 uit de atmosfeer halen. Maar ze hebben het niet over de kosten en wie dat gaat betalen. De overheid schuift de kosten van CO2-uitstoot door naar de volgende generaties, zonder deze kosten te erkennen en ze in de boekhouding van de toekomst op te nemen.”

Om tot betrouwbaar klimaatbeleid te komen, moet een maximaal CO2-budget vaststellen om te voldoen aan de 1,5 C-grens van het Klimaatakkoord van Parijs. Het CO2-budget werkt volgens het principe: wat dit jaar wordt uitgestoten, kan volgend jaar niet meer worden uitgestoten. “Van het nog resterende CO2-budget moet de CO2-uitstoot die nodig is voor de transitie zelf nog moeten worden afgetrokken - bijvoorbeeld voor staalproductie van windmolens.” Den Haag Fossielvrij wijst erop dat het evident is dat dit CO2-budget al bijna op is en de urgentie om de omschakeling te maken groot is.

De burgerbeweging waarschuwt in haar reactie dat de overheid bij het doorzetten van dit klimaatplan inherent onbetrouwbaar wordt, haar legitimiteit ondermijnt en het sociaal contract tussen burgers en overheid verbreekt. “Om een betrouwbare overheid te zijn, moet de overheid zorgen dat elke stap die nu gezet wordt ook echt onderdeel is van het eindplaatje. We hebben geen tijd meer voor tussenstappen, die nog zwaar leunen op fossiel.” Als voorbeeld van tussenstappen noemt Oudshoorn de warmterotonde rondom de fossiele Rotterdamse haven en biomassa.