Dagblad070 | Laak in brief: 'niet dobbelen met veiligheid stad'

Laak in brief: 'niet dobbelen met veiligheid stad'

mainImage

Bewoners van Laak hebben een open brief geschreven naar aanleiding van het verbod op vreugdevuren tijdens de jaarwisseling. De bewoners maken zich ernstige zorgen over de gevolgen van dit besluit. Laak werd de afgelopen dagen geteisterd door onrust en (auto)branden. Dagblad 070 publiceert de brief van de bewoners integraal. Hij is onder meer op facebook te lezen:

"Open brief aan onze stad. Dag, Mooie Stad, Onze Stad. Onze stad van burgers-bewoners en Haagsche tradities, het gaat om ons samen. Wij hebben allemaal dat typische Haagsche gevoel, dat ons verbindt. Onze stad, wij zijn jouw cri de coeur.

Dreigt Den Haag zijn veren te verliezen nu regelneef ‘Rėgâh’ is neergestreken in onze stad? Dat wat Haagsch is aan onze stad wordt afgeserveerd. Dat zien wij met kromme tenen aan. De handleiding ‘ Hoe ik mij in Den Haag gedraag’ zou voor bestuurders (van buiten) als instrument voor het openbaar bestuur vaste kost moeten zijn.

Het stadsbestuur loopt ons voorbij zonder aan te voelen wat burgers-bewoners in buurt en wijk koesteren, zonder zich in ons te verplaatsen en zonder zich verantwoordelijk te voelen voor de gevolgen van zijn wijze van besturen. Met name kwetsbare wijken zoals Laak worden direct geraakt. Het stadsbestuur heeft zijn ziel verkocht aan een adviesrapport. Het bestuur verdiende een oorvijg, maar was daarvan zo onder de indruk dat er nog maar één ambitie overbleef: Het braafste jongetje van de klas te zijn. Dat burgers-bewoners van het bestuur van onze stad ook een eigen ruggengraat mogen verwachten, werd maar even overgeslagen.

De Vreugdevuren van Duindorp en Scheveningen zijn sinds 3 december 2019 een gelopen race. Een inktzwarte dag voor onze stad. Met de vuren doofde ook de vreugde. Sommige politici en opiniemakers doen in dat verband echter onhandige uitspraken. Hun ‘five minutes of fame’ wegen niet op tegen de gevoelens van onveiligheid, die zij oproepen in onze stad.

In de aanloop naar de Eindejaarwisseling zou het moeten gaan om een zorgvuldige voorbereiding en om investeren in veiligheid op ‘de gevaarlijkste dag van het jaar’. Maar het bestuur heeft het risico willen nemen dat met de jaarwisseling de verkeerde sentimenten zullen gaan bovendrijven. Tegelijk heeft het stadsbestuur geïnvesteerd in berusting van de burgers-bewoners in deze situatie: ‘Wij hebben alles geregeld en moeten nu afwachten hoe het straks loopt’
Het jarenlang falen van het openbaar bestuur, dat zonder nuancering vertaald wordt in een regeling die geldt voor alles wat ‘in de wandeling’ vreugdevuur heet, raakt de andere wijken, zoals Laak, keihard.

Bewezen risico-evenementen en betrekkelijk ongevaarlijke uitingen van saamhorigheid in de wijk worden over één kam geschoren. De burgers-bewoners blijven met lege handen achter, terwijl nazorg van de kant van het stadsbestuur mist.
Is er bij het stadsbestuur sprake van risicoarmoede?

In Duindorp was het resultaat in ieder geval de verklaring van de beide dames: Zij durven, al dan niet met hun trouwe huisdier, hun eigen straat niet meer op.
Een traject van vergunningsaanvraag voor Duindorp en Scheveningen raakt in zijn gevolgen onze stad als geheel. Met het breed uitmeten van de eigen ‘chantage allergie’ gijzelt het bestuur onze stad en onze politie. Onze politie is op voorhand ongebruikelijk duidelijk geweest: de grenzen aan de inzetcapaciteit zijn bereikt. Toch bevordert het bestuur gewoon een situatie die extra beroep op onze politie betekent. En gokt het kennelijk op het tegendeel.

Deze nadelige ontwikkelingen, waarin onze stad nu is beland, werken ook door naar de overige hulpverleners ,die op straat de (on)nodige agressie/belasting voor hun kiezen zullen krijgen. Alsof onze stad niet in de aanloop zit naar ‘de gevaarlijkste dag van het jaar’. Daarom staan wij als verantwoordelijke mede -
burgers-bewoners nu op: Je kunt niet dobbelen met onze stad. Onze stad, je verdient beter! 

Wat onze stad (niet)verdient
Geen bommen en branden.
Geen roofbouw op onze politie
Wat onze stad (wel) verdient

Een bestuur dat zich bekommert om de sociale cohesie, zeker in de kwetsbare wijken. Verder een bestuur dat (ook) denkt vanuit de gezichtshoek van de burgers-bewoners. Dat samen met de burgers-bewoners optrekt en vooraf naar hen luistert. Dat zich vooraf realiseert wat de gevolgen van zijn wijze van besturen voor onze stad zouden kunnen zijn.

Ook een bestuur dat de relatie met de burgers-bewoners op het punt van Openbare Orde & Veiligheid normaliseert. Dat de risicoanalyses, die (een bepaalde groep van) burgers-bewoners op een specifieke locatie raken, samen met hen opstelt. Dat het recht erkent van de burgers-bewoners om mee te beslissen waar het om veiligheid in de wijk gaat. Dat burgers-bewoners in staat stelt om het verschil te maken voor hun eigen veiligheid. Bewonersinitiatieven moeten als volwaardige bijdragen aan de veiligheid worden gezien.

Tom Nathans en Kees Berenbak
Bewoners Laak

 


Foto: ANP