mainImage

Minimaal 12.000 nieuwe banen nodig in nieuwe collegeperiode

Afbeelding is niet meer beschikbaar
24 januari 2018, 15:32 uur
Algemeen

Alleen al om de verwachte bevolkingsgroei van Den Haag bij te benen, heeft de stad minimaal 12.000 nieuwe banen nodig in de komende collegeperiode van vier jaar. Dat stelde MKB-econoom Katinka Jongkind van ING vandaag bij de presentatie van de gemeentelijke aanpak rondom economie en werk gedurende de afgelopen bestuursperiode.

Vergeleken met de andere grote steden wordt Den Haag bovendien geconfronteerd met een aantal extra uitdagingen. De werkloosheid is relatief hoog, mede door jarenlange bezuinigingen op het overheidsapparaat. Toenemende digitalisering zal met name in traditioneel Haagse sectoren als openbaar bestuur, financiële en zakelijke dienstverlening tot verder banenverlies leiden, vooral onder middenkader en aan de onderkant van de arbeidsmarkt. En daarnaast kent de stad een relatief groot aantal lager opgeleiden, waar toekomstige nieuwe banen vaker voor hoger opgeleiden zullen zijn weggelegd. Jongkind sprak vandaag dan ook van een totale mismatch tussen vraag en aanbod.

Kortom, Den Haag staat een zware, maar geen onmogelijke opgave te wachten; want dat is de andere, meer zonnige kant van het verhaal: wethouders Saskia Bruines (D66; kenniseconomie), Rabin Baldewsingh (PvdA; werkgelegenheid) en Karsten Klein (CDA; stedelijke economie) onthulden vandaag óók dat de stad er de afgelopen collegeperiode (2014-2018) 10.000 banen bij heeft gekregen en dat 17.000 Hagenaars uit de bijstand naar werk of school zijn doorgestroomd.

Het bestuurlijke trio presenteerde de cijfers met trots, waarbij Baldewsingh dat nog het meest beeldend verwoordde. “We hebben de ballen uit ons lijf moeten werken, en ik ben er trots op wat we als breed samengesteld college voor elkaar hebben gekregen. Natuurlijk heeft de economische groei geholpen, maar je moet als stadsbestuur wel aan de knoppen draaien en voorwaarden scheppen, anders gebeurt er alsnog niks.”

Toen dit stadsbestuur van D66, PvdA, Haagse Stadspartij, VVD en CDA aantrad, bedroeg het aantal werklozen in Den Haag op het dieptepunt van de crisis (vierde kwartaal 2014) 11,6% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS is dat gedaald naar 6,4% (derde kwartaal 2017). De nieuwe koers op het gebied van stedelijke economie en werk (van bestuursstad naar ondernemersstad) begint zich uit te betalen, aldus de wethouders.

(van links naar rechts: Rabin Baldewsingh, Saskia Bruines en Karsten Klein)


Foto: Digitaal Dagblad