Dagblad070 | Naar Den Haag wandelen voor kringlooplandbouw
mainImage

Naar Den Haag wandelen voor kringlooplandbouw

13 januari 2020, 14:36 uur
Algemeen

Zo'n 50 landbouw- en natuurorganisaties en hun achterban gaan op dinsdag 14 januari wandelen om aandacht te vragen voor kringlooplandbouw. De wandeling, Kring-Loop gedoopt, eindigt met het overhandigen van een plan aan minister Schouten in Den Haag. Dit plan bevat 10 stappen om de transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw te realiseren.

Organisaties willen met dit plan gehoor geven aan de gezamenlijke wens om een voedselsysteem 'binnen de draagkracht van de aarde' te organiseren. De wandelaars vragen de overheid om snel in actie te komen. Ze doen zelf een voorzet met het plan, dat nadrukkelijk geen protest is, maar volgens hen de weg vooruit schetst.