Dagblad070 | Nida niet te spreken over stages via ROC Mondriaan

Nida niet te spreken over stages via ROC Mondriaan

mainImage
ROC Mondriaan en inzet: Raadslid Mahmood (Nida).

Leerlingen van het ROC Mondriaan klagen over te weinig stageplaatsen. Ze worden verwezen naar www.stagemarkt.nl. terwijl die volgens de politieke islampartij Nida niet up-to-date is of veel te vaak aangeeft dat functies al zijn ingevuld dan wel dat er geen behoefte meer is aan studenten. Nida zegt dat dit faalervaring en teleurstelling veroorzaakt.

Bovendien zijn de weinige stageplekken waarop wel kan worden geanticipeerd te ver weg. Volgens raadslid Mahmood zijn in dat laatste geval de leerlingen niet draagkrachtig genoeg om de reiskosten te betalen. Hierdoor haken zij af, omdat ook stagebedrijven dit niet voor hun rekening willen nemen.

‘’En als er wel een stage is gevonden, beklagen de studenten zich over de (voor hen) irrelevante werkzaamheden die zij moeten verrichten en ontbrekende professionele begeleiding’’, aldus Mahmood, die deze mismatch in de toekomst wil voorkomen en onderwijswethouder Bruines in overweging geeft om een gesprek aan te gaan met ROC Mondriaan, dat in zijn ogen ‘’een uithangbord van Den Haag is’’, dus moet beschikken over een toereikende stagewebsite en goede stagebegeleiding.

 


Foto: Google Maps/Gemeente Den Haag