Dagblad070 | Nieuw wapenschild in Oude Kerk

Nieuw wapenschild in Oude Kerk

mainImage

In de Oude Kerk van Scheveningen staan vier eikenhouten ‘hoge ’banken die dateren uit het eind van de 17e eeuw. Drie van de banken bevatten sinds mensenheugenis elk een van eikenhout vervaardigd wapenschild. Het wapen op de Vuurboetbank’ bevat de afbeelding van de toenmalige vuurboet (oftewel vuurbaak of vuurtoren). De Schuitengatmeestersbank’heeft op het wapenschild een visserspink en in het wapenschild van de ‘Magistraatsbank’ staat de Haagse ooievaar. De vierde bank heeft om onverklaarbare redenen nooit een wapenschild gehad. Daarom werd het nu hoog tijd om ook deze bank van een wapenschild te voorzien. De onthulling ervan heeft plaats op 14 september tijdens Open Monumentendag.

Daarbij laat zich vanzelfsprekend geen ander wapen denken dan het (dorps)wapen van Scheveningen: drie gekroonde haringen boven elkaar, zwemmend van bakboord (links) naar stuurboord (rechts). Het wapen komt men al tegen in geschriften vanaf het eind van de achttiende eeuw. Het staat ook afgebeeld op een vaandel van de Scheveningse Schutterij uit vermoedelijk 1787. In 1984 werd het wapen door de gemeente Den Haag erkend. Nu – 35 jaar later – krijgt het een passende plek in de Oude Kerk. Het wapenschild werd in lijn met de bestaande wapenschilden uit eikenhout vervaardigd door Dolf van Eendenburg. De vormgeving werd geïnspireerd door de afbeelding van wapen op het Vaandel van de Scheveningse Schutterij.

Open Monumentendag 14 september 2019 in de Oude Kerk Scheveningen.
Carillon (van 13.30 – 14.00 uur)
Gijsbert Kok,
Beiaardier van Scheveningen

Welkom
door Henk Grootveld namens Comité WOKS.
Koorzang
Inleiding over het Wapen
door Henk Grootveld
Onthulling Wapen
Door Wil Plug

Orgelimprovisatie
en inzameling haringgelden
Zeemanspsalm 107

Ondertekening akte van overdracht
Aan Marcus van Spronsen
Penningmeester College van Kerkrentmeesters

Koorzang
Afsluiting
door Henk Grootveld
Samenzang
Korte documentaire
Interview met beeldhouwer Dolf van Eendenburg
Na afloop wordt een glas geheven op het Wapen van Scheveningen.