mainImage

Nog steeds veel gif in water langs kassen

31 augustus 2020, 09:46 uur
Algemeen

De Algemene Waterschapspartij wil dat het Hoogheemraadschap van Delfland harder optreedt tegen telers in het Westland die, bij open teelten, ondanks een verbod blijkbaar toch nog steeds het bestrijdingsmiddel imidacloprid gebruiken. Volgens de partij is in 2019 in alle meetpunten van Delfland de stof namelijk nog steeds aangetroffen boven de toegestane norm.

Anne van Hagen van de AWP wil dat het  hoogheemraadschap het principe 'de vervuiler betaalt' vaker gaat hanteren. Zij pleit dan ook voor een toeslag op de waterschapsbelasting voor de glastuinbouw. "Delfland moet beter invulling moet geven aan haar rol als ‘bevoegd gezag’ voor de waterkwaliteit", zo stelt zij. "Samenwerken en voorlichting is goed, maar het hoogheemraadschap moet duidelijk grenzen aangeven. Wij willen dat Delfland eist dat in 2021 de concentraties imidacloprid overal onder de wettelijke norm blijven." De partij vindt ook dat de Omgevingsdienst 'wel wat strenger mag handhaven bij tuinders die imidacloprid gebruiken'.

Imidacloprid is, zo geeft de AWP aan, uiterst effectief. 'Elk insect dat zijn snuit in een blad prikt, gaat onherroepelijk dood. De stof breekt echter maar heel langzaam af. Zo traag zelfs, dat de tomatenplanten aan het einde van het groeiseizoen niet op de composthoop mogen maar bij het chemisch afval moeten.'

Van Hagen wijst er ook op dat het gif zorgt voor de beschadiging van het zenuwstelsel van insecten. Bijen en hommels die met imidacloprid in aanraking zijn geweest, kunnen de weg naar de korf niet meer terug vinden en gaan onherroepelijk dood, zo stelt zij. "Imidacloprid is het DDT van onze tijd. En een drama voor de biodiversiteit.”

 


Foto: AWP