Dagblad070 | Nu ook herhaalrecept via mijnHMC

Nu ook herhaalrecept via mijnHMC

mainImage

Haaglanden Medisch Centrum (HMC) is gestart met het online patiëntdossier mijnHMC. Patiënten van HMC kunnen hun medische gegevens digitaal inzien in een beveiligde omgeving.

Bij de start van het portaal kon een patiënt zijn of haar gegevens inzien. Inloggen op mijnHMC is mogelijk nadat HMC de BSN gegevens van een patiënt heeft geverifieerd. Vanaf deze maand kunnen patiënten via het portaal een herhaalrecept aanvragen en kunnen ze een e-consult (beveiligd mailen) met HMC starten.

In de loop van 2019 voegt HMC fasegewijs andere functionaliteiten toe zoals het plannen, verzetten en annuleren van afspraken en het inzien van radiologie- en echobeelden.

Voordelen van mijnHMC 

Online inzage van gezondheidsgegevens heeft veel voordelen voor zowel de patiënt als de zorgverlener en zeker op het gebied van de interactie tussen beiden. Patiënten kunnen zich via online inzage vooraf beter op een consult voorbereiden en daardoor is de verwachting dat zij zich meer betrokken gaan voelen bij hun gezondheid en de geleverde zorg. Ook kan de patiënt zelf aangeven of zijn/haar medische gegevens van behandelingen binnen HMC uitgewisseld mag worden met bijvoorbeeld de huisarts of een andere zorginstelling.

Inloggen op mijnHMC 

Inloggen op mijnHMC kan op een computer, laptop, tablet of smartphone. De patiënt logt in met zijn/haar DigiD en sms-code of via de DigiD-app, deze is te downloaden in de playstore of appstore. Heeft een patiënt nog geen DigiD? Deze is aan te vragen via www.digid.nl. Meer informatie over mijnHMC is te vinden op www.haaglandenmc.nl/mijnhmc