Dagblad070 | Open brief aan ministers van Bronovo moet blijven

Open brief aan ministers van Bronovo moet blijven

mainImage

De Facebookgroep Bronovo moet blijven heeft een open brief gestuurd aan ministers Hugo de Jonge en Martin van Rijn. We plaatsen deze integraal:

"Geachte Minister De Jonge en Van Rijn,

Het COVID-19 virus zet Nederland op zijn kop. Het aantal bevestigde besmettingen loopt op (vandaag 11750 positief getest) en het dodental neemt toe. Heel duidelijk is dat er onvoldoende Intensive Care (IC) bedden beschikbaar zijn. Daarom vragen wij u met spoed middelen beschikbaar te stellen en het HMC te verzoeken om het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag weer als volwaardig ziekenhuis te laten draaien. Het is onacceptabel, verzorgingstehuizen, privéklinieken, revalidatiecentra, etc. in te zetten voor opvang corona-patiënten terwijl er ziekenhuizen leeg staan.

De nood is groot!

Mevrouw Wolf, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Haags Medisch Centrum, heeft alle IC-bedden en toerusting naar het Westeinde Ziekenhuis verplaatst. Dat zijn voor de gemeente Den Haag 22 IC-bedden in het Haags Medisch Centrum (HMC) en 18 IC-bedden in het Haags Medisch Centrum (HAGA). In totaal 40 IC-bedden voor de 544.766 inwoners die Den Haag op 1 november 2019 telde. Niet alleen voor de corona patiënten, maar ook voor de niet corona patiënten die dringend ziekenhuiszorg nodig hebben, ziet het er somber uit.

Op 22 maart 2020 staat op de site van het HMC:

”Met man en macht werkt HMC dit weekend om vanaf maandag 23 maart extra intensive care bedden te hebben om corona patiënten op te vangen.” Mevrouw Ingrid Wolf, voorzitter van de Raad van Bestuur: “Het opzetten van extra IC-capaciteit heeft in alle Nederlandse ziekenhuizen de hoogste prioriteit en dus ook binnen HMC. Wij brengen alle materialen en apparatuur zo veel mogelijk bij elkaar. Daarmee kunnen onze mensen efficiënter werken en kunnen we de beste zorg leveren. De situatie wordt de komende weken ernstiger en daarom zijn deze stappen nu nodig. Ik ben trots op wat onze mensen in slechts twee dagen voor elkaar weten te boksen, terwijl zij de afgelopen weken al zo hard hebben gewerkt.” Verder staat er: “HMC breidt de IC-bedden flink uit en concentreert de IC-capaciteit op locatie Westeinde en Antoniushove. Deze verplaatsing betekent dat de komende periode op locatie Bronovo geen operaties meer worden uitgevoerd. Daarnaast worden op locaties Westeinde en Antoniushove minder operaties uitgevoerd.

Wolf: “Deze crisis is van ongekende omvang en vraagt veel extra capaciteit. Deze extreme situatie vraagt dan ook om het nemen van buitengewone maatregelen. Net als in andere ziekenhuizen in Nederland moeten we voorrang geven aan medisch dringend noodzakelijke ingrepen. Samen met het HAGA-ziekenhuis zorgen we ervoor dat we naast de opvang van Corona patiënten ook de acute zorg blijven verlenen.” Patiënten die komende week op locatie Bronovo een operatie zouden ondergaan, krijgen telefonisch bericht van het ziekenhuis.”

Gezien bovenstaande ontwikkelingen zouden de patiënten die niet met het COVID-19 virus besmet zijn in het Bronovo ziekenhuis terecht kunnen voor de gewone behandelingen. BMb verzoekt u met drang het Bronovo-ziekenhuis weer een volledig ziekenhuis te maken om erger te voorkomen. Dupeer de gewone patiënt niet dubbel. Laat de wachttijden voor deze patiënten niet verder oplopen.

Al van 2016 bent u in veiligheidsanalyses, in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, op het gevaar van pandemieën en het tekort aan intensive care bedden in tijd van rampen gewezen. Experts van RIVM, TNO, AIVD en NCTV schreven daaraan mee. Toch ging u voort met het sluiten van ziekenhuizen. De ouderen die zorg dichterbij moesten krijgen zitten nu in afzondering thuis van zorg verstoken. Het meest schrijnende geval van een meneer die stierf omdat de dokter te laat kwam na afwijzingen van de huisartsenpost heeft u in de krant kunnen lezen.

BMb heeft uw voorganger, minister Bruins en politiek Den Haag, er steeds op gewezen dat de sluiting van het Bronovo-ziekenhuis tot een tekort aan IC-bedden en Spoedeisende hulp in Den Haag zou leiden. In de Nationale Veiligheidsstrategie van 2019 onder het kopje ‘infectieziektebestrijding’ staat: “Het risico van een uitbraak van een (ernstige) infectieziekte zoals een grieppandemie blijft (…) reëel. De Rijksoverheid voert op strategisch niveau beleid uit om hierop voorbereid te zijn.” Op dit beleidsstuk baseert uw kabinet de nationale veiligheidsstrategie. Het is een belangrijk beleidsstuk met waarschuwingen hierover in de veiligheidsanalysis van de experts. BMb verzoekt u doe iets om een grotere ramp in de volksgezondheid te voorkomen. Neem de waarschuwing van de crisisdeskundigen serieus.

In Den Haag zijn al 182 bevestigde corona gevallen. Dat zijn er in werkelijkheid meer, blijkt uit een bericht in het Algemeen Dagblad van 26 maart waarin de huisartsen aan de bel trekken. Ze pleiten dat er een betrouwbare registratie komt van het aantal mensen dat in Nederland aan corona overlijdt. Nu worden mensen die nooit officieel zijn getest op COVID-19, niet meegeteld in de statistieken. “Het werkelijk aantal sterfgevallen is vermoedelijk hoger’’, betogen de huisartsen. 

Zelfs de heer Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, maakt zich zorgen of ze voldoende IC-bedden kunnen realiseren. De piek van het aantal Covid-19-patiënten dat op IC’s terecht komen is naar verwachting eind mei. Geschat wordt dat 1.700 coronapatiënten dan intensieve zorg nodig hebben. Zeker 500 andere patiënten, zonder corona, hebben dan óók een IC-bed nodig. Het NRC van vandaag kopt: “IC-artsen grote druk op capaciteit, binnen week al 2.400 bedden nodig.” De trieste realiteit is dat patiënten al verplaatst worden naar IC-afdelingen in Duitsland.

Het Westeinde Ziekenhuis heeft deze week een nieuw kraamhotel geopend in het Ibis hotel aan de Jan Hendrikstraat. Moeders die thuis of in HMC Westeinde bevallen kunnen vervolgens naar het kraamhotel. Daar zijn 11 kamers met 24 uur per dag zorg. Ook mag de partner op de kamer blijven slapen. Dit hotel is vervroegd opengegaan omdat het zo druk is in het Westeinde- ziekenhuis. Doordat vrouwen na hun bevalling naar het kraamhotel kunnen, kan de zorg in de ziekenhuizen door deze vervroegde opening extra worden ontlast. BMb vindt dit een rare gang van zaken omdat de nieuw gerenoveerde vleugel in het Bronovo ziekenhuis special gericht op kraamzorg onlangs gesloten is. Jonge moeders weten niet meer waar ze in Den Haag naar toe moeten.

BMb verzoekt u ernstig, voorzie de voorzitter van de Raad van Het Bestuur van het HMC te van de benodigde middelen om het ziekenhuis weer in te richten en volwaardig te laten draaien.

Draai de sluiting terug. Het gebouw staat er nog. Richt het Bronovo-ziekenhuis in voor de broodnodige gewone ziekenhuis- kraam zorg om een nog grotere ramp dan de Corona-ramp voor Den Haag te voorkomen."