mainImage

Steun voor Haagse theaters in 1,5 mtr samenleving

12 augustus 2020, 13:38 uur
Algemeen

Drie Haagse theaters en de Stichting Dans- en Muziekcentrum krijgen een subsidie van het nieuwe Kickstart Cultuurfonds. Dat biedt financiële ondersteuning aan theater- en concertzalen, producenten van professionele podiumkunsten en musea om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te kunnen voeren.

DMC krijgt van het fonds 32.136 euro, de Nieuwe Regentes 31.820 euro, Theaters Diligentia en PePijn 41.957 euro en theater De Vaillant 12.000 euro.

Het Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk fonds en heeft ruim 16 miljoen euro beschikbaar. Het is er, zo staat op de site te lezen, voor theater- en concertzalen, producenten van professionele podiumkunsten en musea in Nederland.

Instellingen die in 2017 – 2020 meerjarige exploitatiesubsidie ontvangen van het Ministerie van OCW, VWS of de Rijkscultuurfondsen, komen niet voor ondersteuning in aanmerking.

Het fonds is een gezamenlijk initiatief van onder meer de BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation.

Bij de eerste toekenningen aan muziekpodia zijn geen Haagse instellingen. Ook theaterproducenten en musea kunnen een aanvraag indienen.