Dagblad070 | Vaker huisverbod bij huiselijk geweld

Vaker huisverbod bij huiselijk geweld

mainImage
Huiselijk geweld en de missie van Pauline Krikke

Burgemeester Pauline Krikke wil dat het huisverbod vaker en doelmatiger wordt ingezet bij huiselijk geweld. Zij ziet het als een "belangrijk instrument" in de aanpak van het probleem.
In een voortgangsrapportage over de aanpak van huiselijk geweld meldt Krikke dat zij vorig jaar 301 huisverboden heeft opgelegd.
Een huisverbod kan worden opgelegd bij huiselijk geweld of vermoedens van kindermishandeling. De pleger van huiselijk geweld mag voor een periode van tien dagen zijn of haar woning niet in en mag geen contact hebben met de partner of kinderen. Het verbod kan door de burgemeester verlengd worden tot maximaal vier weken.
In 2018 werden in Den Haag 301 huisverboden opgelegd. In 2017 waren dat er 270, in 2016 276 en in 2015 275. De instroom van meldingen bij Veilig Thuis Haaglanden is het afgelopen jaar ook gestegen. Tussen 2017 en 2018 is het aantal Haagse meldingen met 10 procent toegenomen.

 


Foto: Digitaal Dagblad