Dagblad070 | 'Vervoersarmoede in Den Haag neemt toe'

'Vervoersarmoede in Den Haag neemt toe'

mainImage

De Haagse Stadspartij wil dat er meer aandacht komt voor vervoersarmoede in Den Haag. De tarieven van de HTM blijven stijgen terwijl volgens fractievoorzitter Joris Wijsmuller een grote groep mensen te weinig geld heeft voor het openbaar vervoer.

''Vervoer is een randvoorwaarde voor bijna alles wat we doen en gebrek aan mobiliteit kan leiden tot werkloosheid, gezondheidsklachten en zelfs sociaal isolement’’, vindt hij.

De Haagse Stadspartij wil dat het stadsbestuur de vervoersarmoede in Den Haag in kaart brengt en de aanpak van vervoersarmoede een plek geeft in het beleid.

''Het besef moet doordringen dat vervoersarmoede een reëel probleem is in Den Haag met een grote maatschappelijke impact. Er zijn verschillende oplossingen waarmee vervoersarmoede te lijf kan worden gegaan. Om te beginnen door te zorgen voor goede OV-verbindingen in kwetsbare wijken, en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer te verbeteren. Door de tarieven van het openbaar vervoer laag te houden en ooievaarspashouders gratis te laten reizen kan de mobiliteit van Hagenaars met een laag inkomen sterk worden vergroot. Op dit moment kunnen echter alleen AOW’ers met een Ooievaarspas gratis reizen’’, aldus Wijsmuller, die uitbreiding van gratis OV voor alle Ooievaarspashouders bepleit.​