Dagblad070 | Week van de mantelzorg

Week van de mantelzorg

mainImage

Het is deze week de Haagse Week van de Mantelzorg. Daarom wil de gemeente Den Haag extra waardering uitspreken voor het intensieve werk van mantelzorgers. In 2020 wil de gemeente die waardering nog beter aan laten sluiten op de behoefte in de stad. Daarom gaat de gemeente samen met mantelzorgers en betrokken organisaties om tafel. Doel is het aanbod aan geschenken en aan faciliteiten voor mantelzorgers te vergroten en te verbeteren.

De gemeente Den Haag heeft zelf ook middelen ter ondersteuning van mantelzorgers. Zo is er de respijtkaart per stadsdeel. Op deze kaart staat waar de mantelzorger zorg voor zichzelf kan vinden. De respijtkaart is beschikbaar bij huisartsen, bibliotheken en Servicepunten XL.