Dagblad070 | Wordt Johan Derksen Kamerlid voor 50Plus?

Wordt Johan Derksen Kamerlid voor 50Plus?

Het zomerreces is aanstaande. Daarom is dit voorlopig de laatste aflevering van onze rubriek 'Kamervragen, Kijkersvragen'. Bram Douwes ontvangt vandaag de vrouw die het 50PLUS-stokje overnam van Henk Krol: Corrie van Brenk.