Dagblad070 | ZH introduceert groenblauweschoolpleinen.nl

ZH introduceert groenblauweschoolpleinen.nl

mainImage

De website www.groenblauweschoolpleinen.nl is gelanceerd. Basisscholen kunnen hier tips en inspiratie vinden voor meer water en groen op hun schoolplein. De site biedt voorbeelden en ervaringen van andere basisscholen die een groenblauw plein hebben gerealiseerd, opties voor financiële steun en lespakketten voor buitenlessen.

De website is een initiatief van de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland, die samen met 16 partnerorganisaties basisscholen willen stimuleren om meer met groen en (regen)water aan de slag te gaan op hun schoolplein. De opening van een nieuw groen en waterrijk plein op de Pastoor van Arsschool in Den Haag vormde de aftrap van de website.

"Op een groenblauw schoolplein hebben kinderen meer de gelegenheid om zich te ontwikkelen,” vertelt docent Trevor Reis van de Inspecteur de Vriesschool in Den Haag, die onlangs een groenblauw schoolplein heeft aangelegd. “Denk bijvoorbeeld aan hutten bouwen en creatief met elkaar spelen. Ons schoolplein biedt zo ruimschoots gelegenheid voor rust en ontspanning maar ook voor veelzijdige beweging."