Dagblad070 | Ander afval-regime in Duindorp wekt wrevel

Ander afval-regime in Duindorp wekt wrevel

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Een collectief van bewoners van de Bevelandsestraat in Duindorp (Scheveningen) verzet zich tegen de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers. De bewoners vinden dat de door de gemeente Den Haag uitgekozen plek niet de juiste is vanwege de aanwezigheid van gasleidingen, elektriciteitskabels en rioolbuizen.

Op Twitter neemt de Bevelandsestraat in heldere taal afstand van de manier van handelen van de gemeente, die tot grote ergernis leidt. De gemeente stelt zich op het standpunt dat locaties vooraf zorgvuldig worden gekozen, rekening houdend met de (maximale) loopafstand voor bewoners, zodat zij niet te ver met zakken hoeven te zeulen.

Ondertussen gaat het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers (orac’s) gewoon door. Op 9 februari worden ze elders in Duindorp (wijk 100) in gebruik genomen. Het gaat om de straten: Houtrustweg, Zeezwaluwstraat, Wieringsestraat, Markenseplein en Nieboerweg.

Op 14 februari gebeurt dat in het tweede deel van Waalsdorp (wijk 77). Hier gaat het om de straten Waalsdorperweg, Van Voorschotenlaan, Van der Burchlaan, Van Alkemadelaan en Ruychrocklaan.

Vanaf dat moment wordt het huisvuil niet meer opgehaald. Haagse Milieu Services leegt daar op 9 respectievelijk 14 februari voor de laatste keer de restafvalcontainer, die dan meteen wordt meegenomen.

Panden met eigen inpandige voorzieningen blijven die gebruiken. Ook bedrijven mogen de ondergrondse containers niet gebruiken. De inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (gft) verandert niet.

(de orac's, hier elders in Den Haag gefotografeerd, zijn in Duindorp inmiddels berucht)


Foto: Digitaal Dagblad