Dagblad070 | Bergpolder vraagt om bemiddeling met Vestia

Bergpolder vraagt om bemiddeling met Vestia

mainImage

De wijkraad Bergpolder heeft het stadsbestuur gevraagd te bemiddelen in het conflict tussen Vestia en de bewoners van de woonblokken in de Heemskerkstraat, de Kempenaerstraat en de Talmastraat. Zij moeten hun huizen uit vanwege een ingrijpende renovatie.

Vestia wil de huidige 61 woningen strippen, opnieuw opbouwen en gedeeltelijk verkleinen: de bedoeling is dat de nu gesplitste zolders nieuwe woningen worden. Er komen er hierdoor 21 woningen bij. Van de in totaal 82 woningen zullen er na de renovatie 65 over blijven voor sociale huur met een geplande huur van iets meer dan €700,- De overige 17 woningen worden vrij sector woningen.

Uit een haalbaarheidsstudie is inmiddels duidelijk geworden dat Vestia zo’n 30 woningen toch wil reserveren voor terugkomers, voor wie de huur dan ongeveer €600,- gaat worden. De bewonerscommissie van de drie straten heeft aangegeven dat zij liever ziet dat Vestia een minder verregaande renovatie toepast die te vergelijken is met die van de PWS-blokken aan de Bergselaan. Daar konden de bewoners tijdens de renovatie bijna de gehele tijd in hun woningen blijven. Bovendien bleef de huur dezelfde.

Omdat de krapte op woningmarkt zodanig is dat het besluit allen uit te verhuizen feitelijk een gedwongen vertrek uit de wijk en in veel gevallen ook uit de stad zal betekenen. Wat kan de gemeente doen om de bewoners te ondersteunen in dit traject?, is de vraag aan het stadsbestuur.

De wijkraad wil dat de bewoners niet alleen een urgentieverklaring en een verhuiskostenvergoeding krijgen maar dat de gemeente de bewoners actief helpt bij het zoeken naar vervangende woonruimte in Rotterdam.


Foto: Google Maps