Dagblad070 | CDA, D66 en HSP willen aanpak wateroverlast Vogelwijk
mainImage

CDA, D66 en HSP willen aanpak wateroverlast Vogelwijk

Afbeelding is niet meer beschikbaar
21 februari 2018, 15:10 uur
Bouw & Wonen

Bewoners van de Vogelwijk in Den Haag hebben al jaren last van kelders die blank staan door het hoge grondwaterpeil. Raadsleden Daniëlle Koster (CDA), Anne Toeters (D66) en Gerwin van Vulpen (HSP) hebben het college eerder in een motie gevraagd om maatregelen tegen de grondwateroverlast. Nu de problemen nog steeds niet zijn opgelost, vragen zij het stadsbestuur opnieuw om opheldering.

In de wijk is tussen 2007 en 2015 de riolering vernieuwd, waarbij hemelwater in negen zogeheten infiltratiebekkens in de wijk wordt verzameld. Na langdurige en hevige neerslag kunnen de bekkens overlopen en afvoeren op de Haagse Beek. Afgelopen najaar zijn de bekkens echter gesloten vanwege klachten van bewoners. Na de aanleg van het nieuwe rioleringssysteem kregen zij namelijk problemen met natte kelders. Ondanks het afsluiten van de bekkens hebben de bewoners nog steeds last van wateroverlast. Ook is volgens bewoners het waterpeil van de Haagse Beek sindsdien gestegen met 30 tot 40 centimeter.

De raadsleden vragen het college nu de drainerende functie van de Haagse Beek te verbeteren, zodat die het water via het aangrenzende afvoerkanaal of via de sloten rondom de sportvelden beter kan afvoeren. Zo kan de beek eventueel de rol van de bekkens overnemen als het waterpeil in de wijk te hoog wordt. Ook vragen CDA, D66 en HSP de gemeente vaker een drainagestelsel in de straat te plaatsen, dat het teveel aan grondwater kan afvoeren.

De drie partijen willen dat de gemeente meldingen van bewoners over wateroverlast serieus neemt. Nu kunnen Vogelwijkers klachten pas melden als het grondwater langdurig op 70 centimeter onder het straatniveau of hoger staat. De praktijk leert echter dat er nu al veel kelders langdurig blank staan, ook al is het niveau van 70 centimeter onder het maaiveld nog niet bereikt.

(stockfoto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/CC BY-SA 4.0)


Foto: Digitaal Dagblad